عمومی

آل سعود آینده ای در یمن ندارد

با این توضیح، فرهنگ دینی، فکری و مدنی یمن را باید در زیدیه یمن جست. حکومتی که الهادی الحق یحیی بن الحسین در یمن تأسیس کرد، بیش از هزار سال دوام آورد، گاه در کل یمن و گاه در صنعا یا بخشی دیگر از یمن. پس از فتح یمن توسط عثمانی ها، اتحاد مجدد یمن مدیون زیدیان بود. زیدیه فقط یک مکتب فقهی و دینی نیست. زیدیه خاستگاه تشیع در یمن است و تاریخ فرهنگ شیعه در یمن از تاریخ حکومت زیدی بیشتر است. اندیشه و فرهنگ زیدیه، مکتبی مبتنی بر فرهنگ شیعه و عقل گرایی معتزلی و شیعه. بیشتر فرهنگ مکتوب یمن پس از اسلام به علمای زیدی نسبت داده می شود. یمن را نمی توان بدون این فرهنگ شناخت. مدارس، مؤسسات آموزشی، سنت‌های آموزشی، ادبیات مکتوب و شفاهی و فرهنگ عمومی یمن تحت تأثیر یا تحت تأثیر زیدیه بوده است. شافعیان یمن نیز تحت تأثیر زیدیه بودند. بخش مهمی از فرهنگ شافعی در یمن و جنوب آن، علما و نخبگان سادات بودند که با فرهنگ شیعه و صوفی ارتباط داشتند. اسماعیلیان یمن شیعه هستند و می دانند که بخشی از فرهنگ این کشور هستند.

عربستان سعودی و وهابیت در کوتاه مدت شکل گیری هویت سیاسی حکومت سعودی همواره با این وضعیت در یمن مخالف بوده اند و حداقل از منظر فرهنگی نمی توانند از فرهنگ شیعه و معتزلی حمایت کنند. یمن که اساسا با وهابیت و تفکر سلفی و غیر معتزلی مخالف است. البته در مقاطعی، در دهه‌های میانی قرن بیستم، عربستان سعودی به دلایل سیاسی موقتی از حکومت امامت در یمن حمایت می‌کرد، اما همواره تمام تلاش‌های فرهنگی و فکری خود را صرف رد، سرکوب و پایان دادن به شیعیان زیدی و معارف می‌کرد. . اندیشه تاجیلی در یمن در این جنگ کنونی علیه یمن، شاهد بودیم که چگونه فرهنگ و میراث فرهنگی یمن، کتابخانه ها و آثار باستانی به طور ناخواسته ویران شده است. قبل از این جنگ، سعودی‌ها با بسیج و سرمایه‌گذاری در یمن و شهر صعده تلاش می‌کردند تفکر سلفی عقلانی خود را به جای تفکر شیعه معتزلی و زیدی ترویج دهند. او صدها کتاب علیه زیدیه منتشر کرد و در اکثر مناطق شیعه نشین یمن مدارسی برای تبلیغ سلفی گری و وهابیت تأسیس کرد و مبلغان و مبلغان او فرقه گرایی و فرهنگ تفرقه مذهبی، تکفیری و تشیع خود را به طرق مختلف در یمن گسترش دادند. داشت پمپاژ می کرد.

عربستان سعودی چه بخواهد و چه نخواهد، یمن به خاطر فرهنگ زیدی و میراث معتزلی، شیعه و زیدی خود شناخته شده است. تاریخ و فرهنگ هزار ساله این کشور را نمی توان با ویرانی و کشتار به پایان رساند یا نادیده گرفت. سلفی گری به سرزمین اعتزال و تشیع راه ندارد.

6565

دکمه بازگشت به بالا