عمومی

آوار شدن متروپل؛ حادثه یا جنایت؟

آقای مدیر تا به حال شنیده اید که چند شهر آبادان در شهرهای ایران ساخته شده است؟ البته مردم نمی دانند چند نفر برای کار مدیران نادان و بی سواد هزینه می کنند. ساختمان مذکور تصادفی نیست بلکه جرمی با رعایت قوانین کیفری است.

به موازات تخریب ساختمان کلانشهر آبادان، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن به فردی به نام سعید حافظی هشدار داده شده بود که یک سال پیش توضیحات فنی – اختصاصی درباره خطرات احتمالی برج دوقلو این کلانشهر را رعایت نکند. استانداردهای فنی و ویژه در ساخت چنین برجی. با توجه به جنبه های مهندسی خاص، رسیدگی به افراد مسئول ضروری است. آنچه راوی این ویدئو در مورد تخلفات ساختمانی و مشکلات اجرای عملیات عمرانی می گوید ایمنی ساختمان بر اساس قوانین شهرسازی یک نظام مهندسی است.

در معرفی قانون 21 ناظر قانون شهرداری آمده است: در یکی از رده های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر باید پروانه شغلی، عملیات ساختمانی مناسب را در حیطه کلیه عملیات اجرایی حفظ کند. نظارت بر ساختمان ها بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و مقررات انجام می شود. ماده اخیر مقرر می دارد که مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و اصل حاکمیتی در تعیین مناسب بودن طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و غیره است. همچنین ناظران را از نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان تحت نظارت خود بر اساس مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن محدود می کند.

در بحث نظارت گام به گام بر اجرای عملیات غیرنظامی، در ماده 23 آمده است: هر شخص حقوقی به عنوان ناظر موظف به نظارت بر عملیات اجرایی و تطبیق پروژه ها با طرح های حذف تدریجی است. اجرای عملیات غیرنظامی، تهیه گزارش تفصیلی به مشترک و در نهایت تکمیل کار و ارائه آن به شرکت نظام مهندسی و مراجع ذیربط شهرداری. ماده 34 قانون نظام مهندسی شهرداری و سایر مأموران، صدور پروانه ساختمانی را به مالک، ناظران و بهره برداران ساختمان و کلیه وظایف و الزامات مربوط به طراحی و سایر پروانه های طراحی و عوامل محدود می کند. اجرای ساختمان، آن را بیاورید.

ماده 35 شهرداری ها و سایر مراجع اعطا کننده پروانه ساختمانی باید برای متقاضی شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار صادر کنند.

نظام مهندسی و ضوابط شهرداری وضع شده در بخش ساختمان و کمیسیون های مواد 55 و 100 حاکی از آن است که این دو مأمور به عنوان تنها مأمورانی که بر هر نوع عملیات ساختمانی در شهر نظارت می کنند، موظف به تأمین همه می باشند. نظارت ویژه ای بر اساسی ترین ساخت و سازها از انتها تا انتها داشته باشید. رجوع به ماده 31 نظام مهندسی در فصل شناسایی فنی و عمرانی ساختمان 1. پس از انجام کار شناسایی فنی و عمرانی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می کند، مدیر محدود می شود. این آیین نامه تاییدیه های لازم را در اختیار نظام مهندسی استان قرار می دهد و یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را برای ارائه کار نهایی در اختیار شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه قرار می دهد.

از مجموعه قوانینی که در بالا ذکر شد، فرض بر این است که ساختمان کلانشهر آبادان باید تمام این مراحل را طی کند تا کار را به پایان برساند و قبل از آن شروع به ساخت و ساز کند و اشخاص حقیقی یا حقوقی در سمت ناظر و متخصص در ساخت و ساز باشند. ساختمان عملیات از صفر تا صد. ترکیب منطقی رویداد اخیر و اطلاعات ارائه شده در ویدئوی منتشر شده، این گمانه زنی را به وجود می آورد که برخی از دست اندرکاران طرح کلانشهر آبادان از نظر فنی باهوش هستند. مشکلات و اعمال خاص پروژه را در انجام وظایف قانونی خود انجام داده باشند. ، عامل اصلی تصادف و مرگ بومیان.

بنابراین در شناسایی مقصران و عوامل حادثه لازم است روند پیشرفت پروژه با تاریخ انتشار ویدئوی سعید حافظی به تفصیل بررسی شود چرا که دلیل ریزش برج ها همان ایرادات فنی ذکر شده در فیلم منتشر شده است. . متخلف که عمداً مقصر اصلی حادثه محسوب می شود، طبق قانون علیت مستحق مجازات و مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. این اشتباه در دستور کارشناس است که بر اساس تعریف رابطه علت و معلول در حقوق جزا مستحق مسئولیت کیفری- مدنی است.

* وکیل – شیراز

دکمه بازگشت به بالا