اقتصادی

اجرای ۱۰ پروژه ملی برای نفوذ فناوری اطلاعات در تولید محصولات زیستی

10 طرح ملی برای توسعه فناوری اطلاعات در فرآیند تولید محصولات ارگانیک در کشور اجرا شده است.

به گزارش مخبران، ترویج بیوتکنولوژی و تاثیر آن بر تولید محصولات زیستی بدون استفاده از ابزارهای جدید و فناوری اطلاعات کارایی کمتری دارد و در برخی موارد توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین استفاده از این فناوری در تولید محصولات بیولوژیکی دارای مزایای متعددی است. بر این اساس 10 طرح ملی برای تحقق این هدف در کشور اجرا می شود.

توسعه فناوری اطلاعات امکان تولید اقتصادی، تسهیل نفوذ فناوری، تسهیل تجاری سازی و غیره را در فرآیند تولید محصولات ارگانیک فراهم می کند.

ستاد توسعه بیوتکنولوژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای این طرح ها به دنبال توسعه محصولات بیولوژیک و ارتقای کیفیت این محصولات است. به همین منظور، 5 طرح در زمینه «توسعه اینترنتی مواد در مراکز هوشمند تولید محصولات ارگانیک» و 5 طرح نیز در برنامه «توسعه سنجش از دور برای محصولات بیولوژیکی کشاورزی» است.

به گفته معاون علمی رئیس جمهور، توسعه سموم دفع آفات، کودهای زیستی و محصولات کشاورزی سالم مبتنی بر اکوسیستم دیجیتال، کشاورزان را به سمت افزایش عملکرد، تولید محصولات سالم‌تر و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی راهنمایی می‌کند.

اینترنت اشیا، سنجش از دور و هوشمند به عنوان ابزاری برای افزایش بهره وری، مدیریت بهتر، افزایش تولید، تسهیل نفوذ فناوری استفاده می شوند. به این ترتیب، توسعه فناوری اطلاعات منجر به ارتقای محصولات می شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا