علمی و پزشکی

افزایش اقدام به خودکشی در داروسازان آمریکایی

یک مطالعه جدید در ایالات متحده نشان می دهد که داروسازان بیش از هر فرد دیگری در جامعه آمریکایی در معرض خطر خودکشی هستند.

به گزارش مخبران، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مشکل «بیماری‌های عفونی» توجه همگان را به وضعیت سلامت روان و فرسودگی شغلی متخصصان حرفه‌های بهداشت و درمان و پرسنل پزشکی و کارکنان بهداشتی جلب می‌کند. آنها دعوا می کنند و معمولاً آمار خودکشی بالایی دارند، به ویژه در بین پزشکان و پرستاران.

اما در این مطالعات به نظر می رسد سلامت روان داروسازان تاکنون دست کم گرفته شده است. در اولین مطالعه در مورد میزان خودکشی در بین داروسازان در ایالات متحده، کارشناسان آمریکایی دریافتند که میزان خودکشی در بین داروسازان بیشتر از جمعیت عمومی است. نرخ تخمینی خودکشی در میان داروسازان 20 نفر در هر 100000 نفر است، در حالی که این رقم در جمعیت عمومی 12 است.

این ارقام بر اساس داده‌های سال‌های 2003 تا 2018 در ایالات متحده است و کارشناسان آمریکایی انتظار دارند که این اعداد در سال‌های آینده به دلیل فشار فزاینده اپیدمی کووید-19 افزایش یابد و اکنون تأیید داده‌ها جدید است.

به گفته کارشناسان آمریکایی، چیزی که ما از این همه گیری آموخته ایم این است که متخصصان بهداشت نقطه سقوط دارند. در این مطالعه شایع ترین حالت خودکشی در این جمعیت شناسایی شد که نشان داد 8/49 درصد موارد با اسلحه، 4/29 درصد مسمومیت و 13 درصد آپنه بوده اند.

استفاده از سلاح گرم در بین داروسازان و عموم مردم مشابه بود، اما مسمومیت با بنزودیازپین ها، داروهای ضد افسردگی و مواد افیونی در بین داروسازان شایع تر بود.

در این مطالعه به عواملی مانند سابقه بیماری روانی و شیوع بالای مشکلات شغلی نیز پرداخته شده است. مشکلات شغلی در مشاغل مرتبط با مراقبت های بهداشتی یکی از ویژگی های مشترک خودکشی است.

به گزارش مدیکال اکسپرس، مسئولیت های داروسازان در این مدت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و تقاضا برای مقادیر زیادی دارو، مدیریت واکسن و سایر خدمات مراقبت های بهداشتی در حال افزایش است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا