اقتصادی

افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی برای سال آینده کافی نیست

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به پیش بینی تورم ۴۰ درصدی برای سال آتی و تجربیات نحوه تخصیص بودجه عمرانی در سنوات گذشته، قطع افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی کافی نبوده و مجلس تلاش می‌کند تا توجه بیشتری به حوزه عمرانی داشته باشد.

عبدالجلال ایری در گفت وگو با مخبران با اشاره وضعیت بودجه عمرانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲، بیان کرد: بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد نسبت به بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. با توجه به پیش بینی نرخ تورم ۴۰ درصدی برای سال آینده قطعا افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی کافی نیست.

اعتبارات اندکی برای صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به تجربه ای که از تخصیص بودجه عمرانی وجود دارد، طبیعتا تخصیص بودجه به صورت کامل نیز نخواهد بود. به همین خاطر ما در حوزه عمرانی نگرانی داریم. مجلس سعی می کند در جریان تصویب بودجه به حوزه عمرانی توجه بیشتری شود. در حوزه مسکن نیز سال گذشته مجلس اعتباری را برای صندوق ملی مسکن پیش بینی کرد که به صورت کامل محقق نشده است. در بودجه ۱۴۰۲ نیز رقم پایینی را برای حوزه مسکن پیش بینی کرده اند که کافی نیست.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر برای صندوق ملی مسکن منابع مالی ریالی درنظر گرفته شود و اختیارات صندوق بیشتر شود قطعا کمک بیشتری به حوزه مسکن خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا