اقتصادی

افزایش ۵۷ درصدی به دریافتی کدام بازنشستگان تعلق گرفت؟

کارشناسان حوزه کار با اشاره به قول مساعد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای 25 درصد باقی مانده از طرح یکسان سازی حقوق مستمری بگیران ابراز امیدواری کردند: 650 هزار تومان برای حق مسکن کارگران مصوب شده است. ظرف این یک ماه نهایی شده و تا زمان پرداخت حقوق برای اطلاع رسانی به وزارت کار ارسال می شود. از فروردین به بعد باید به حساب کارگر واریز شود.

رحمت الله پورموسی در گفت وگو با مخبران، درباره تصویب 650 هزار تومان حق مسکن کارگران گفت: کمک هزینه مسکن کارگران مبلغ زیادی نیست و 650 هزار تومانی که شورای عالی کار در نظر گرفته رقم کمی برای معیشت کارگران است. بوتی، اما مسلم است که مصوبات هیچ اعتراضی به شورای عالی ندارد و قطعی و لازم الاجرا است. می تواند به عنوان یک پیشنهاد تلقی شود اما همه شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و وزرا حضور دارند و آن را تایید می کنند، بنابراین این مصوبه قانونی و لازم الاجرا است.

وی گفت: در سال های اخیر تصویب حق مسکن به صورت مستقیم و بدون قید و شرط از سوی هیات وزیران اعلام شده است. کارگری تنها اقلام مزدی است که برای اجرای حق مسکن نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد و موضوع تامین مسکن عموما یکی از وظایف دولت محسوب می شود.

این کارشناسان حوزه کاری در پاسخ به این سوال که اگر میزان حق مسکن طبق پیشنهاد باشد، آیا دولت می تواند آن را تغییر دهد؟ گفت: هرگونه تغییر یا کاهش و افزایش مصوبه باید دوباره از شورای عالی کار عبور کند. بنابراین در صورتی که دولت کاهش مصوبه را ضروری بداند، برای بررسی مجدد به شورای عالی کار ارجاع شود. در روزهای آینده شاهد ابلاغ مصوبه 650 هزار تومانی حقوق مسکن کارگران از سوی دستگاه اجرایی خواهیم بود.

پرداخت حقوق معوقه مسکن از اول فروردین 1401

پورموسی میزان کمک هزینه مسکن را باید از ابتدای سال محاسبه و موجودی را به حساب کارگران واریز کرد و گفت: تصویب میزان کمک هزینه مسکن همواره توسط هیئت وزیران انجام می شود. وزرا در سال های اخیر اما معتقدم می توان آن را به شورای عالی کار واگذار کرد و شورا در مورد آن تصمیم گیری کند، حداقل دستمزد و کمک هزینه غذا و سایر مزایای دستمزد در شورای عالی کار تصمیم گیری و تصویب می شود.

وی گفت: در مورد بازنشستگی تامین اجتماعی نیز هرگونه افزایش حقوق و مستمری و سایر سطوح مزدی به دنبال مصوبه شورای عالی کار خواهد بود که امسال با آن مخالفت شد و در نهایت آقای دکتر. زاهدی وفا – وزیر موقت کار – از همین افزایش 38 درصدی و 515 هزار تومانی خبر داد که توسط این برج اجرایی می شود.

این کارشناس کار ادامه داد: دولت به دلیل استفاده از بودجه دولتی در افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​نقش دارد اما در مورد بازنشستگی تامین اجتماعی هیچ ریالی از بودجه دولت و 14 میلیون از بیمه تخصیص نمی یابد. سپرده حق بیمه. کارگران و 4 میلیون بازنشسته حقوق می گیرند.

حداقل درآمد مستمری بگیران 5 میلیون و 580 هزار تومان است

پورموسی وی درباره حداقل درآمد بازنشستگان مشمول افزایش 57 درصدی حقوق نیز توضیح داد: بر اساس ماده 96 و ماده 111 قانون تامین اجتماعی، هیات وزیران افزایش درآمد مستمری بگیران تامین اجتماعی را تصویب می کند. یک سال، بنابراین حداقل درآمد بازنشستگان از حداقل دستمزد تجاوز می کند. تایید کارگران همان سال نباید کمتر باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد 1401 کارگر در شورای عالی کار به 5 میلیون و 580 هزار تومان رسید، هیات وزیران حقوق بازنشستگان را به همین میزان تصویب کرد و بر این اساس 2 میلیون مستمری بگیر سال گذشته 655 هزار تومان در سال جاری، حقوق بازنشستگان را تصویب کرد. درآمد به 5.580 هزار تومان رسید و مسکن و 57 درصد افزایش کمک هزینه خواربار.

گفت که هیچ مستمری بگیر امسال نباید کمتر از 5 میلیون و 580 هزار تومان دریافت کند. مددکاران اجتماعی و دریافتی های بالای 5 میلیون و 580 هزار تومان مشمول 38 درصد افزایش در سایر مقاطع و 515 هزار تومان و بر اساس ماده 96 قانون کاربردی تأمین اجتماعی 38 درصد افزایش دستمزد مستمری بگیران سایر رده ها. سطوح از این ماه به آنها داده خواهد شد.

اجرای معادله 25 درصدی باقیمانده حقوق بازنشستگان تا پایان سال

این کارشناس کارگری درباره 25 درصد باقی مانده از طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: بر اساس بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه 75 درصد همسان سازی برای 75 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شد اما 25 درصد وجود دارد. درصد باقی مانده که به این دلیل است که امسال آخرین سال است.6 برنامه ششم توسعه ای است و قوانین فعلی باید در سال پایانی برنامه ششم اجرا شود، 25 درصد باقیمانده باید در سال جاری انجام شود.

مدیرعامل موسسه تامین اجتماعی دکتر وی با استناد به وعده هاشمی تصریح کرد: برای تحقق این امر در ماه های آینده: شورای عالی بازنشستگان و مکاتبه و مکاتبه و مذاکره با سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس. امسال همسان سازی حقوق 25 درصد باقی مانده قطعا انجام می شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا