الزام تشکیل شورای سیاستگذاری گردشگری در شهرداری تهران/ ضرورت شکل‌گیری سازمان گردشگری

تهران

رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای شهر تهران بر ضرورت شکل‌گیری سازمان گردشگری به منظور ایجاد مدیریت واحد در اداره موزه‌ها و خانه موزه‌ها و مجموعه‌های گردشگری تحت مدیریت شهرداری تهران تأکید کرد.

نرگس معدنی پورد در گفت وگو با مخبران، با بیان اینکه بر اساس احکام برنامه چهارم شهرداری تهران، مقرر است تا سازمان گردشگری در ساختار شهرداری تهران شکل بگیرد؛ اما تا کنون لایحه‌ای در خصوص این سازمان به دست ما نرسیده است، افزود: در صورتی که سازمان گردشگری تشکیل شود می‌توان توقع داشت که موزه‌ها و خانه موزه‌هایی که تحت پوشش شهرداری تهران قرار دارند و هم اکنون زیر نظر بخش‌های مختلفی مثل سازمان زیباسازی، سازمان فرهنگی و هنری و معاونت شهرسازی قرار دارند، تحت یک مدیریت واحد و یکپارچه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه باید به موزه‌ها و خانه موزه‌ها نگاه تخصصی داشت که این امر تا حدودی در سازمان زیباسازی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: این نگاه تخصصی باید در مورد تمام موزه‌ها و خانه موزه‌هایی که زیر نظر شهرداری قرار دارند، شکل بگیرد و مصوبه شورای سیاستگذاری نیز با این هدف به تصویب رسید که نگاه تخصصی به موزه‌ها صورت گیرد و نهایتا زمینه برای تصمیم گیری یکپارچه در این حوزه فراهم شود.

وجود ۷۲ موزه و خانه موزه تحت نظر شهرداری تهران

معدنی پور با بیان اینکه ۷۲ موزه و خانه موزه تحت نظر شهرداری تهران قرار دارد که هر کدام  زیر نظر یکی از بخش‌های شهرداری است، افزود: بر همین اساس تا زمانی که سازمان گردشگری تشکیل شود قائدتا می‌توان با استفاده از مصوبه شورای سیاستگذاری تا حدود زیادی زمینه را برای مدیریت یکپارچه موزه‌ها و خانه موزه‌ها فراهم کرد و می‌بایست تشکیل شورای سیاستگذاری با ریاست شهردار تهران به صورت جدی پیگیری شود و این موضوع را چندین نوبت در صحن شورای شهر تهران مطالبه کرده‌ایم تا شهرداری ملزم به ارائه گزارش در این خصوص شود.

وی با بیان اینکه در مقاطعی شاهد آن بودیم که سازمان زیباسازی اقدام به معرفی موزه‌ها و خانه موزه‌ها می‌کرد، بر استمرار این رویکرد تأکید کرد و گفت: این حرکت باعث می‌شود تا با استفاده از تبلیغات محیطی فضاهای گردشگری و این سرمایه‌های عظیم به مردم معرفی شوند. همچنین در خصوص نگهداشت و به‌روزرسانی موزه‌ها و خانه موزه‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد و این در حالی است که سازمان‌های متولی این موزه‌ها در شهرداری تهران از توان مالی مناسبی برخوردار بوده و می‌توانند با درآمدها و منابع داخلی خود در موضوع نگهداشت این مجموعه‌ها اقدام کنند. 

 رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شهرداری تهران تأکید کرد: در این دوره از مدیریت شهری مطالبات جدی در حوزه گردشگری شکل گرفته است. بر همین اساس تحقق برنامه چهارم در حوزه گردشگری مطالبه شورا بوده و این موضوع می‌بایست بر اساس شاخص‌ها عملیاتی شوند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا