عمومی

انتقاد جدی به دوره تربیت مددکاری اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی

البته هنگام نوشتن آموزش عنوان به این معناست که می خواهند از این افراد برای فعالیت های مددکاری اجتماعی استفاده کنند. در این میان مددکاری اجتماعی یک رشته و حرفه دانشگاهی و علمی است که 63 سال است در ایران به صورت علمی پایه گذاری شده است.
در حال حاضر از مقطع کاردانی تا دکتری در دانشگاه های مختلف دولتی، آزاد اسلامی، موسسات علمی – کاربردی، غیرانتفاعی و غیرانتفاعی دانشجو تربیت می کند و به دنبال فرصت شغلی در رشته خود می باشد.

از همه سازمان‌ها انتظار می‌رود که به همه بخش‌ها و جایگاه آن‌ها احترام بگذارند و به هر متخصص اجازه انجام کارشان را بدهند. عدم ارتباط با هیچ بخش، از جمله خدمات اجتماعی، و دسترسی به متخصصان می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به آن حوزه ها وارد کند.

اگر یک سازمان تبلیغات اسلامی یا هر سازمان دیگری قصد فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی (در شرایط فعلی) را دارد، بهتر است از توان متخصصان با مدرک دانشگاهی مرتبط استفاده کند و یا وارد این عرصه شود. حمایت ها و مشوق های لازم را ارائه دهید. امکان ثبت نام این افراد در آزمون های مربوطه و دسترسی به آزمون های دانشگاهی و اخذ مدرک دانشگاهی با مجوز از مراجع مربوطه فراهم شود.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دکمه بازگشت به بالا