عمومی

اولویت تهران در مراقبت از روابط خارجی 

به گفته همه طرف های مذاکره کننده در وین، زمان برگزاری انتخابات سخت فرا رسیده است و طرف ها در حال آماده شدن برای توافقی هستند که در نهایت به پایان برجام منجر خواهد شد.

نظارت تهران بر روابط خارجی به عنوان تصمیم نهایی این کشور برای بازگشت به برجام مهم است و در نهایت توافق با واشنگتن با مخالفت ها و بن بست های گسترده مواجه می شود. این مخالفت‌ها شامل طیف وسیعی از منافع دولت‌ها و گروه‌ها می‌شود که ممکن است در هر زمانی در جهت دستیابی به اهداف خود حوادث غیرمنتظره‌ای ایجاد کنند. در واقع، مخالفان بورژوازی یا به عبارت دقیق‌تر بازگشت به جامعه بین‌المللی ایران، تلاش می‌کنند با حرکت به مدار عصبی تهران و در نتیجه واشنگتن، بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر را عمیق‌تر کنند. بنابراین، احتیاط در تفسیر و تحلیل واقعی رویدادهای رخ داده در لحظه حساس کنونی برای شناسایی اهداف آشکار و پنهان ناسازگار با احیای روابط خارجی ایران ضروری است.

مذاکرات موازی تهران در وین با برخی از دولت های منطقه، اقدامی عاقلانه است که با احتیاط بسیار موفق می شود. این نگرانی لازم است؛ زیرا به نظر می رسد تلاش زیادی برای بی اعتبار شدن تهران در نزد جامعه جهانی صورت گرفته است. هدف این است که وضعیت کنونی برجام در حالت منجمد بماند و در عین حال دامنه مطالبات تهران برای پذیرش مسئولیت های خود در برجام گسترش یابد. تهران به درستی بر احیای بورژوایسم و ​​چارچوب تعریف شده آن تاکید دارد. بنابراین، مهمتر از همه، منافع ملی و امنیتی ایران است که بر اساس ترجیحات دیگران نیست.

تهران و واشنگتن در مذاکراتی که در وین برگزار می شود، تصمیمات اساسی خواهند گرفت. بنابراین درک واقعی و متقابل همدیگر و حال ما را قادر می سازد تا از مسیر توطئه و توطئه فعلی عبور کنیم. شک و تردید در مورد نتیجه مذاکرات وین – به ویژه – نشانه نگرانی نسبت به واقعیت های کنونی دور هشتم مذاکرات، مخالفت آن با توافق احتمالی و پیامدهای آن برای بازگرداندن موقعیت منطقه ای و جهانی ایران است. در آینده ی نزدیک.

نقطه ضعف کار برای تهران در این قسمت مهم قابل توجه است. از یک سو باید با اوج خواسته های طرف های مذاکره در وین مخالفت کند. از سوی دیگر، در پی توافق باید تلاش کند تا شرایط را مدیریت کند که بحران تصنعی ایجاد می‌کند و سعی می‌کند دروازه را روی همان پاشنه نگه دارد و شرایط را برای ایران سخت‌تر کند.
حفظ روابط خارجی و استفاده از تجهیزات دیپلماتیک از اولویت های تهران است.

دکمه بازگشت به بالا