اقتصادی

ایران در حیطه دیپلماسی انرژی چندان موفق نبوده است

یکی از نقاط ضعف، نبود بستر روشن برای دیپلماسی انرژی است، رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور Fuel Affairs گفت: ایران دومین کشور دارای بیشترین ذخایر گاز و نفت است و بر سر دوراهی قرار دارد. از قدرت اما متاسفانه در عرصه دیپلماسی انرژی موفق نشد.

به گزارش مخبران، هفتاد و پنجمین نشست علمی – ویژه با عنوان «توانمندی های کسب و کار منطقه ای و راهبردهای پیشنهادی» با همکاری دکتر صابر میرزایی، معاون نوآوری و فناوری های آینده مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. با سخنرانی محمدصادق کریمی، رئیس امور انرژی مرکز همکاری‌های تحول و توسعه دیپلماسی انرژی، سازمان برنامه و بودجه کشور. احمد زراتکار با مشارکت فعال علمی، پژوهشی، آموزشی، اتاق فکر، کارشناسان، مدیران به صورت مجازی برگزار شد. و کارشناسان دستگاه های اجرایی کشوری و استانی.

در این جلسه رئیس امور انرژی شرکت برنامه و بودجه کشور دکتر. احمد زراتکار گفت: ما اساساً بستر خاصی برای حوزه دیپلماسی انرژی نداریم و این یکی از نقاط ضعف آن است.

وی گفت: ایران دومین کشور دارای بیشترین ذخایر گاز و نفت است و در واقع در سمت قدرت قرار دارد اما متاسفانه دیپلماسی انرژی در این زمینه چندان موفق نبوده است.

وی گفت: اساسا بحث صادرات هدفمند با سایر همسایگان در ایران چندان جدی نیست.

زرتکار گفت: ساز و کار ایران در حوزه نفت یا گاز و برق در چارچوب شرکت های دولتی و سیستم های دولتی تعبیه شده است که این یکی دیگر از نقاط ضعف موضوع است.

افزایش امنیت سیاسی بین المللی از طریق تجارت انرژی

همچنین کارشناس انرژی و دیپلماسی مرکز همکاری های انتقال و توسعه، دکتر. محمدصادق کریمی به دو مزیت تجارت انرژی در منطقه اشاره کرد و گفت: افزایش امنیت سیاسی بین المللی با ایجاد وابستگی متقابل بین ایران و کشورهای همسایه و ایجاد تنوع در درآمدها، ارز ایران یکی از مزایای تجارت انرژی در منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به نیازها و اولویت‌های سیاست‌های تجاری منطقه گفت: استفاده از مزیت موقعیت جغرافیایی نسبت به منابع انرژی، لزوم مذاکره حداکثری، ترجیح کشورهای خارجی بر کشورهای دور، خرید و فروش مبادلات ترجیحی و متعاقب آن. نیاز به اولویت بندی ظرفیت بهره برداری در کشورهای هدف، نیاز به توجه به گزینه های رقابتی تجارت انرژی و نیاز به ایجاد زیرساخت های مالی مناسب از اولویت ها و اولویت های اتاق های تسویه دوجانبه و چند جانبه است.

کریمی به نقاط کلیدی پتانسیل سیاست های تجاری منطقه اشاره کرد و گفت: وجود خطوط لوله خالی از خطوط لوله خوب برای توسعه تجارت گاز به ویژه در رابطه با روسیه، مرزهای مستقیم و جای خالی زیاد واردات در کشورهای دوست. ، بازار؛ عامل محدود کننده تجارت گاز منطقه ای ایران ظرفیت شبکه داخلی است. محدود کردن تجارت منطقه ای ایران در توان و ظرفیت پردازش داخلی؛ عامل محدود کننده تجارت نفت ایران یکی از مهم ترین و مهم ترین عواملی است که شایسته توجه ویژه است.

وی با اشاره به پیشنهادات فوری گفت: پرداخت بدهی به ترکمنستان در اسرع وقت و راه اندازی مجدد قرارداد واردات گاز، افزایش ظرفیت قرارداد صادرات گاز به عراق، افزایش واردات برق از آذربایجان و ترکمنستان و از سرگیری فروش و مبادله به عراق. نفت خام خزر یکی از پیشنهاداتی است که با نرخ سوآپ پایین با ترجیح روسیه کمک زیادی در این زمینه خواهد کرد.

لازم به ذکر است این مرکز با برگزاری سلسله جلسات ویژه به دنبال فراهم آوردن زمینه لازم برای کارشناسی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پذیرش نظرات کارشناسان است.

این نشست علمی – تخصصی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز توسعه و تحقیقات تلویزیونی طبق برنامه منظم هفتگی برگزار شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا