عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

در سال 1401 جمعیت حدود 85 میلیون نفر تخمین زده می شد. از سال 1365 تا 1401 حدود 36 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شد. به عبارت دیگر جمعیت زیر 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر اساس برآورد هرم جمعیتی در سال 2019، بیشترین غلظت در هرم جمعیت فعلی مربوط به گروه سنی 26 تا 36 سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال (متولدین بین 2001 تا 2015) حدود 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. در بازه زمانی 1381 تا 1401 حدود 19 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. (نوزادان تازه متولد شده تا بیست سال).

در سال های 1375 تا 1375 حدود 4 میلیون نفر و از سال 1385 تا 1395 حدود 10 میلیون نفر و از سال 1396 تا 1401 حدود 4 میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (یک نفر با تحصیلات دانشگاهی) اضافه شدند. بنابراین در 26 سال گذشته حدود 18 میلیون جوان از یکی از مدارس عالی ایران مدرک دانشگاهی گرفته اند.

توسعه تلفن همراه و استفاده از تلفن همراه در ایران از حدود سال 1375 اتفاق افتاد و استفاده جهانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از حدود سال 1380 صورت گرفت.

بیشترین استفاده کنندگان از وسایل ارتباطی جدید و مدرن را همین جوانان زیر 40 سال تشکیل می دهند (حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیونی کشور در سال 1401، 53 درصد کل جمعیت). از حدود سال 1400 اکثر جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. جمعیت بین 20 تا 40 سال این کشور حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

آرزوها و باورهای این جمعیت جوان از طریق رسانه های مختلف – و اغلب در دوره آموزش غیررسمی – در کنار جمعیت بالای ۴۰ سال کشور شکل گرفته و ادامه دارد. انتظارات این جمعیت ها و انتظارات آنها و نحوه اقناع آنها به طور طبیعی متفاوت است.

طی سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به داخل کشور مهاجرت کردند و حدود 70 درصد آنها از روستاها به شهرها مهاجرت کردند. ایران در این مدت شدیدترین خشکسالی 50 سال اخیر را تجربه کرد. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و کاهش شدید سطح آب های زیرزمینی ایران با این دوره همراه است. نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که مبدا یا مقصد پروژه های انتقال آب هستند نیز در همین بازه زمانی گزارش می شود. به عبارت دیگر در شهرها و شهرک های جدید با جمعیت جدیدی روبرو هستیم که حدود 18 میلیون نفر از آنها در 26 سال گذشته در شهرها یا حاشیه آنها ساکن شده اند. تخمین زده می شود که در ایران حدود 12 میلیون حاشیه نشین وجود داشته باشد که از این تعداد حدود 10 میلیون نفر مستقیماً با مشکلات مربوط به بحران آب مواجه هستند.

اگر چالش های همه تنوع جامعه ایران شناسایی و شناخته نشود، چالش های آینده پیچیده تر و دشوارتر از چالش های امروز خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا