اجتماعی

بازنگری دستورالعمل «پزشک خانواده» – مخبران

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت گفت: با بررسی دستورالعمل های قبلی و جلب نظر همه ذینفعان، دستورالعمل اجرای طرح پزشک خانواده نهایی شده و این طرح را برای سایر جمعیت های شهری نیز اجرا خواهیم کرد. خوب

به گزارش مخبران، دکتر مصطفی رضایی در برنامه رادیویی احیای برنامه پزشک خانواده گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده از حدود 17 سال پیش در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر آغاز شد.

وی با بیان اینکه 29.5 میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر از خدمات پزشک خانواده برخوردار شدند گفت: در این راستا 9 سال پیش مناطق شهری در استان های فارس و مازندران نیز تحت پوشش قرار گرفتند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه چالش های اجرای طرح از جمله کمبود نیروی انسانی در حال رفع است، افزود: با بررسی دستورالعمل های قبلی و جلب نظر همه ذینفعان، نهایی می شود. دستورالعمل پزشک خانواده و موانع اجرا تا اجرای این طرح رفع می شود.اجرا برای همه جمعیت شهری.

رضایی بیان کرد: صرف نظر از اینکه خدمات پزشک خانواده تا حد زیادی به نفع مردم خواهد بود، سطح اول دارای واحدهای خدمات پیشگیرانه تحت عنوان «مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستا» و مراکز بهداشتی درمانی است که مردم می توانند از آنها بهره مند شوند. خدمات ارزنده ایشان.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا