اجتماعی

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

کتامین معمولا به عنوان بیهوشی استفاده می شود، اما استفاده از آن به عنوان درمان افسردگی ناشناخته است.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که تجویز کتامین به افراد کمک می کند تا پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای خوش بینانه تری پیدا کنند.

درمان افسردگی می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های رایجی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. بنابراین، کارشناسان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد راه های جدید برای کمک به بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید به این موضوع می پردازد که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. تجدید این باورها به شدت با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

افراد مبتلا به افسردگی ممکن است انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. در مقابل، افراد غیر افسرده تمایل دارند باورهای خود را با دریافت اطلاعات مثبت بیشتر به روز کنند، پدیده ای که به عنوان سوگیری خوش بینی شناخته می شود.

در این مطالعه، محققان به دنبال بررسی چگونگی تأثیر کتامین بر باورهای منفی در افراد مبتلا به افسردگی بودند.

این مطالعه شامل 56 شرکت‌کننده، از جمله 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، سه تزریق کتامین در یک هفته، ابتدا پس از 48 ساعت و سپس پس از 5 روز دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از تزریق اول، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم آزمایش کردند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، توانایی بیشتری برای به روز رسانی مثبت برخی باورها پس از درمان کتامین دارند. این تغییر در تجدید باور بسیار با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی تقویت شده با دارو (تقویت شده با کتامین) ممکن است برای درمان افسردگی خوب باشد. با این حال محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا