استان ها

تاکید استاندار یزد بر صدور ویزای فرودگاهی در فرودگاه شهید صدوقی

به گزارش خبرگزاری مخبران از یزد، مهران فاطمی در جلسه شورای توسعه گردشگری استان یزد به برنامه تحول آفرین گردشگری سلامت استان یزد برای رسیدن به 20 هزار گردشگر خارجی در حوزه سلامت در افق 1404 اشاره کرد و گفت: پروژه های گردشگری نیاز به ایجاد دارد. بنابراین، ادبیات و عزم مشترک این منطقه است، باید حوزه بحث و تبادل نظر در مورد پروژه ها و برنامه ها به ویژه طرح توسعه گردشگری استان گسترش یابد.

وی پیشنهاد کرد: برنامه راهبردی حوزه گردشگری سلامت به برنامه عملیاتی با زمانبندی و متولی مشخص تبدیل شود و اهداف و شاخص های آن تا آخرین مرحله اجرا مورد رصد دقیق قرار گیرد.

فاطمی با پرداختن به صدور روادید فرودگاهی در فرودگاه شهید صدوقی یزد گفت: تصمیمات اتخاذ شده در خصوص مسائل منطقه در جلسه لازم الاجرا بوده و باید با جدیت و در زمان کوتاه اتخاذ شود.

استاندار یزد در بخشی دیگر از سخنان خود به گزارش های ارائه شده در خصوص «رویداد ملی ارائه نیازهای فناورانه گردشگری شهری» اشاره کرد و گفت: این رویداد، نشست بحث «فناوری و نوآوری» و «فناوری و نوآوری» است. گردشگری»؛ یکی از اصلی ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه استان است.

48

دکمه بازگشت به بالا