استان ها

تعطیلی ۹۷ واحد رستورانی به علت تخلف بهداشتی

علیرضا اجرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مخبران کرمانشاه، اظهار کرد: نظارت‌های بازرسی بهداشت محیط ماهانه یک مرتبه برای واحدهای صنفی انجام می‌شود و واحدهایی مانند رستوران‌ها به دلیل قرارگیری در واحدهای حساس از همین روند پیروی می‌کنند.

وی افزود: در خصوص این گونه تخلفات ما با مباحث بهداشت فردی، مکان و ابزار و تجهیزات مواجه هستیم، تمامی وسایلی که در مکان‌های تحت نظارت وجود دارد مورد بازرسی ماموران بهداشت محیط قرار می‌گیرد.

رئیس گروه بهداشت مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: مواردی در بحث بهداشت مواد اولیه نیز وجود داشته اما نسبت به سایر موارد کمتر بوده است.

اجرایی خاطرنشان کرد: در مواردی که چنین تخلفاتی رخ دهد ماموران بهداشت محیط ابتدا موارد را به کارکنان آن محیط آموزش می‌دهند، بعد از آموزش مهلتی به آنها داده می‌شود که نسبت به رفع نقص‌ها اقدام کنند.

وی بیان کرد: اگر مهلت مقرر شده به پایان برسد و نقص‌ها در آن واحد صنفی برطرف نشود، مدیر آن مکان به مراجع قضائی معرفی می‌شود و طبق مقررات با این مکان‌ها برخورد به عمل می‌آید، برخورد با چنین مدیرانی به صورت جریمه نقدی یا تعطیلی واحد صنفی خواهد بود.

رئیس گروه بهداشت مرکز بهداشت استان کرمانشاه عنوان کرد: برخوردها بسیار موثر بوده، به گونه‌ای که پیش از معرفی بسیاری از موارد به مرجع قضائی نواقص آنها برطرف شده است؛ برخورد قانونی شامل مدیران و متصدیانی می‌شود که نسبت به آیین نامه موجود مسئولیت پذیر نیستند.

وی ادامه داد: در سال جاری پیش از ۵۰۰ واحد در سطح استان کرمانشاه تخلفات رستورانی داشته‌اند، از ابتدای سال تا کنون بیش از پنج هزار و ۷۰۰ بازدید از این واحدها انجام شده است.

اجرایی اضافه کرد: بعد از انجام بازدیدها و کنترل توسط ماموران بهداشت محیط، برای ۸۲۲ واحد اخطاریه صادر شده، بیشتر این موارد به رفع نواقص اقدام کرده‌اند و نسبت به تعطیلی ۹۷ مورد اقدام شده است.

46

دکمه بازگشت به بالا