حوادث

توافق پلیس و شهرداری برای ارتقای فرهنگ انسان محوری در فضاهای شهری

دیدار پلیس راهور تهران بزرگ و حومه فنی و عمران شهرداری تهران بر لزوم ارتقاء فرهنگ انسان محور در فضاهای شهری تأکید کرد.

به گزارش مخبران ، در این نشست معاونان فنی و عمرانی شهرداری تهران و معاونان رئیس پلیس راهور تهران بزرگ حضور داشتند و گزارشی از آخرین دستاوردهای پروژه بهسازی 500 کیلومتری پیاده رو و ساخت خطوط دوچرخه ارائه دادند. اقدامات توسعه شهری مورد بحث قرار گرفت.

در بخشی از این نشست ، صبوری گفت: تهران برای ایجاد مکث و کاهش احساسات منفی زندگی شهری ، پیاده روی های مناسبی را لازم دارد: “نه تنها انسان محور ، محور بودن اتومبیل بلکه وسیله حمل و نقل را ترجیح می دهد و این یک گسترش شهر تهران به حمل و نقل سواچ و چشم انداز عمومی غیرنظامی است. انتخاب سبک.

وی با تأکید بر لزوم تفکر و همکاری نزدیک همه دستگاههای ذیربط برای تغییر سبک زندگی شهروندان در مناطق شهری پایتخت و مهار تسلط بر خودروها اظهار داشت: معاون فنی و مدنی شهرداری تهران از ایده های مؤثر در این زمینه استقبال می کند.

براساس وب سایت این شهر ، 80 خط 70 کیلومتری از 22 منطقه تهران در حال حاضر در حال بهبود پیاده رو و ساخت مسیر دوچرخه است. پیش بینی می شود تا پایان مردادماه امسال 60 کیلومتر پیاده رو بهبود یافته در طول مسیر دوچرخه به شهروندان تحویل داده شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا