عمومی

تیم اقتصادی دولت؛ از حل مشکل گرانی تا اصلاح ساختار نهادهای خودانتظام!

با این فرض، مشخص کنید که متقاضی مجوز پزشکی از چه سازمانی باید برای دریافت مجوز اقدام کند

ما شیرازی ها ضرب المثلی داریم: (الا نرسید، نرسید، پس بس است)) معنی و مصداق این ضرب المثل در مورد حقوق کسانی است که نمی توانند عمل کنند. آنها منصوب می شوند و برای توجیه ناتوانی خود ادعا می کنند که توانایی آنها برای انجام کارشان دشوارتر است.

خیلی وقت پیش مدیران مالی دولت مدعی علم اقتصاد بودند!! تاثیرات و بازتاب برنامه های اقتصادی وی در تنظیم بازار و ثبات قیمت ها را می توان در ادامه همین برنامه های اقتصادی به وضوح درک و لمس کرد که ناگفته نماند که نتایج آن موفق به خلق طرح و ایده ای منحصر به فرد تحت عنوان عنوان مقررات زدایی به بهانه های مختلف از جمله تسهیل، توزیع جواز کسب در راستای اشتغال زایی. طرح تسهیل کسب و کار با وجود ابهامات و مخالفت های فراوان، کمپین خبری در مجلس و با حمایت رسانه ای مطیع.

چند ماهی نمی‌گذرد که با وجود بی‌نظمی‌های ذکر شده در اجرای قانون، آقایان همین بهانه‌ها را مطرح کردند و طرح و طرح جدیدی را با ادعای خودتنظیمی مطرح کردند. نهادها و سازمان هایی مانند نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و … صلاحیت صدور پروانه کار را ندارند، اختیار صدور مجوز فعالیت را از این گونه سازمان ها سلب می کنند و در توجیه طرح پیشنهادی می گویند مدیران این سازمان ها سازمان ها افراد تازه وارد به این سازمان را رقیب خود می دانند و در نتیجه مانع جذب جوانان و افراد جدید در این سازمان می شوند. بهانه های ایجاد اشتغال برای جوانان و مقابله با انحصارات این بنگاه ها برای تصویب طرح تسهیل کسب و کار تصویب می شود.

از طراح چنین مشکلی می خواهم به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان از صدور مجوز کار توسط مدیر چنین سازمانی به نام فردی که تشریفات قانونی را طی کرده است جلوگیری کرد؟ تمام اختیارات دولت و مجلس مستند به همان قانونی است که برای توجیه نیازش استفاده شد، تمام اختیارات همفکر خود را در یک راستا قرار دهید، گشتان هیچ نقد و استدلال منطقی بدهکار نبود، تشریفات صدور مجوز کار را مشخص کرد و سازمان های خود تنظیمی به قول شما. تصمیم به اعطای مجوز گرفته شده است، پس چگونه می خواهید صلاحیت تعریف شده قانونی این موسسات را پس بگیرید؟ آیا دستگاهی صلاحیت صدور پروانه اشتغال به حرفه پزشکی یا مهندسی را به نام اشخاص شناخته شده در صورت عدم مجوز نظام مهندسی یا نظام پزشکی دارد؟ اگر متقاضی به صورت حرفه ای به عنوان مهندس، وکیل یا پزشک کار نمی کند. با توجه به اینکه چنین ارگانی چنین اختیاری ندارد پس تکلیف مقرر در قانون به چه منظور است؟ سرفصل بالا و پایین مجوز کار متقاضی چیست؟ کدام ارگان مجاز به نظارت بر اعمال و رفتار حرفه ای این افراد در آینده صدور پروانه و پروانه اشتغال است؟ با فرض وجود چنین طرحی، توانایی نظارت بر اعمال و رفتار حرفه ای فرد مورد نظر، آیا تا به حال پرسیده اید که مرجع ذیصلاح برای تعیین وظایف و تعهدات حرفه ای این افراد کجاست؟

آرزو می‌کنم برای یک بار هم که شده جرأت کنم و در محیطی منصفانه و با جایگاهی برابر در حضور کارشناسان مربوطه به این سوالات پاسخ دهم تا ابتدا پیامدها و پیامدهای چنین افکاری شناسایی و به آن پرداخته شود. تصویب و نه بر خلاف برنامه های اقتصادی دولت که قرار است اقلامی از کالاهای اساسی را گران کند و آنچه امروز در کف بازار به چشم می خورد فرسنگ ها با وعده های داده شده فاصله دارد، شاهد کوچک شدن سفره ملت هستیم و افزایش دردناک معیشت مردم و از قضا تسکین درد و رنج تحمیلی را به آنها واگذار می کند و دیگر چیزی نداریم.

* وکیل – شیراز

دکمه بازگشت به بالا