خدمات مالیاتی پس از ثبت شرکت به چه صورت است؟

مالیات سهمی است که پرداختن به آن، موجب تعادل در کشور می‌شود. هر یک از سکنه کشور، مطابق قانون و بر اساس توانایی مالی خود، موظف است پرداخت مالیات به دولت را انجام دهد.

پرداخت مالیات به دولت برای حفظ منافع اقتصادی و ملی، و همچنین تأمین هزینه‌های عمومی کشور، انجام می‌شود.

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت

پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها، مواردی به‌صورت اجباری باید انجام گیرد که عدم انجام آن‌ها موجب جریمه می‌شود.

اقداماتی که به‌صورت اجباری انجام می‌شود عبارت‌اند از:

 • اقدامات امور مالیاتی و سپس تشکیل پرونده دارایی
 • اخذ کد اقتصادی
 • پلمب دفاتر تجارتی
 • صدور و اخد کارت بازرگانی جهت شروع فعالیت بازرگانی

تشکیل پرونده مالیاتی

برای حفظ تعادل و توازن در کشور، همه افراد به‌صورت قانونی باید مالیات معین شده را به دولت پرداخت کنند. مطابق قانون، شرکت‌ها پس از ثبت شدن باید مالیات پرداخت کنند تا از معافیت‌های قانونی و تسهیلات و مزایا بهره‌مند شوند. نپرداختن به امور مالیاتی توسط شرکت‌ها، جرایم مالیاتی را به دنبال دارد.

شرکت‌هایی که پس از ثبت، هیچ‌گونه فعالیتی هم ندارند مشمول پرداخت مالیات هستند.

هر شرکت پس از تأسیس، دو ماه وقت دارد تا مدارک لازم جهت تشکیل پرونده امور مالیاتی را تسلیم دارایی منطقه خود نماید. مقدار مالیات پرداختی شرکت بعد از 2 ماه از زمان ثبت شرکت، دو در هزار سرمایه کلی شرکت است که در صورت پرداخت نکردن آن باید تا 2 برابر جریمه آن را پرداخت کند.

لذا پس از ثبت شرکت باید هرچه سریع‌تر به نزدیک‌ترین اداره مالیاتی منطقه مراجعه کنید.

خدمات مالیاتی پس از ثبت شرکت
خدمات مالیاتی پس از ثبت شرکت

چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

بر اساس مادة یک قانون مالیات‌های مستقیم، افراد ذیل باید مالیات پرداخت کنند:

 • هر فردی که تبعه ایرانی دارد، به نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران و یا از خارج کشور تحصیل می‌نماید.
 • هر فردی که تبعه ایرانی ندارد، به نسبت درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید.

طبقه بندی اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی

 • شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها مربوط به بخش خصوصی است، مانند شرکت‌های سهامی و تعاونی.
 • شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها مربوط به شرکت و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها است.
 • افراد حقوقی ایرانی که فعالیت‌های غیرتجاری و انتفاعی دارند و برای تقسیم سود بین شرکا تقسیم نشده‌اند.
 • شرکت‌هایی که توسط افراد خارجی تأسیس می‌شوند و در ایران اقدام به تأسیس شعب نمایندگی می‌کنند.

افراد نامبرده در صورت عدم انجام اقدامات مربوط به امور مالیات، مشمول پرداخت جریمه هستند.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به اداره امور مالیاتی

افراد حقوقی باید هنگام پرداخت حقوق، مالیات را طبق مادة 85 قانون حقوقی، محاسبه و کسر و در مدت سی روز، ضمن ارائة لیست حقوق بگیران به ادارة امور مالیاتی محل، پرداخت و در ماه‌های بعد تغییرات  ایجاد شده را اعلام نمایند.

پس از اراِئه لیست فوق، اشخاص حقوقی موظف‌اند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مدت حداکثر  4 ماه بعد از سال مالی به اداره مالیاتی ارائه نمایند. موارد ذکر شده با تمام مشخصات هویتی شرکا و سهام‌داران شرکت‌ها و میزان سهم هرکدام از آن‌ها و نیز نشانی هرکدام از شرکا ارائه می‌شود.  پس از ارائه اولین فهرست، تحویل فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارت‌اند از:

 • اجاره‌نامه و یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
 • گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
 • مهر شرکت
 • فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
 • قبض های آب، برق، تلفن و گاز شرکت
 • اصل و کپی مدارک شناسایی افراد شرکت
 • تقاضانامه – شرکت‌نامه – روزنامه رسمی
 • اصل و کپی تمام مدارک شرکت (اساسنامه و اظهارنامه و…)
 • کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت

اخذ کد اقتصادی

پس از ثبت شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی، باید اقدامات مربوط به اخذ کد اقتصادی را انجام داد. کد اقتصادی یک شناسه 12 رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. با استفاده از کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبة مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به‌آسانی انجام می‌گیرد. اخذ کد اقتصادی باعث می‌شود تا از رقابت‌های ناسالم جلوگیری شود و زمینة حمایت از فعالان اقتصادی محقق شود.

مدارک درخواست کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی

 • درخواست کتبی شخص
 • فتوکپی پروانه کسب
 • فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 • فیش پرداختی به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعبه‌های بانک ملی
 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی افراد حقیقی
 • سه قطعه عکس 2 در 3 متقاضی

مدارک درخواست کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی

 • درخواست کتبی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
 • روزنامه رسمی بطوری که آگهی تأسیس شرکت مذکور به صورت واضح در آن درج شده باشد.
 • فیش پرداختی به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
 • تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی (به شرح نمونه)
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

اخذ دفاتر پلمب شده

تمام شرکت‌هایی که مشمول قوانین مالیاتی هستند، باید دفاتر قانونی پلمب را از اداره مالیاتی تهیه کنند و تمام فعالیت‌های اقتصادی را در آن درج نمایند. با توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات، شرکت‌ها باید تمام فعالیت‌های خود را در دفاتری که دفاتر قانونی هستند، به صورت دقیق و خوانا و بدون خط خوردگی درج نمایند. در پایان سال مالی، باید این دفاتر را به انضمام اظهارنامه مالیاتی به‌صورت پلمب شده به دارایی تحویل دهند. در این دفاتر الزامی است که تمام فعالیت مالی شرکت و ثبت شرکت نیز به صورت واضح و مشخص درج شود. سازمان امور مالیاتی، جهت نظارت بر اجرای قوانین از سوی شرکت‌ها مجاز است هیئتی تشکیل شده از سه نفر را به جهت بازدید و کنترل دفاتر مودیان مالیاتی طبق آیین‌نامه، اعزام نماید. در صورت عدم ارائه دفاتر از سوی شرکت به این هیئت، بنا بر تشخیص آن‌ها بر اساس بند (3) ماده 97 این قانون، درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد.

در مورد مؤسسات جدیدالتأسیس، تأخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا 30 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است.

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که برطبق آن، دارنده کارت می‌تواند به فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالاها و تجارت بین‌المللی بپردازد .کارت بازرگانی به صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ است. اخذ کارت بازرگانی در شرکت‌هایی که فعالیت بازرگانی داشته باشند، ضروری است. پس از دریافت کد اقتصادی می‌توان برای اخذ کارت بازرگانی اقدامات مربوطه را انجام داد.

سخن پایانی

پس از ثبت شرکت و تأسیس آن، انجام امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل‌ها از مهم‌ترین اقدامات ضروری است. عدم پرداخت مالیات، علاوه بر پرداخت جریمه مالی، بازماندن از تسهیلات و مزایا را به همراه دارد. پس از تأسیس و ثبت شرکت، فقط به مدت دو ماه فرصت دارید تا به تشکیل پرونده مالیاتی و انجام امور مالیاتی بپردازید. برای اخذ کد اقتصادی و کارت بازرگانی و… باید اقدامات لازم برای پرداخت مالیات را انجام داده باشید. فراموش نکنید که پرداخت مالیات جهت تأمین هزینه‌های عمومی کشور و حفظ منافع ملی و اقتصادی کشور است.

دکمه بازگشت به بالا