علمی و پزشکی

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری مخبران ، اولین گزارش دبیر جایزه مهرگان منتشر شده است که شامل تعداد کارها و پیشرفت داوری در دو قسمت مهرگان ادب و مهرگان آلوم است.

بر اساس اعلام دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1597 رمان عنوان و چاپ اول سالهای 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسیده است. تعداد کتابهای چاپ شده در قسمت مهرگان ادب آمده است

دبیرخانه جایزه مهرگان گزارش داد که تعداد 165 عنوان کتاب علمی تخیلی چاپ شده در چاپ های اول 1398 و 1399 به دبیرخانه رسید که نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتابهای آلوم مهرگان تغییری نکرده است.

در جایزه آلوم مهرگان ، داوران سوابق و عملکرد 77 سازمان مردم نهاد محیط زیستی (در سالهای 1398 و 1399) را ارزیابی می کنند. حضور و مشارکت این تعداد سازمان های غیردولتی نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد سازمان های مستقل در این دوره از جایزه آلوم مهرگان است.

داوری آثار در دو مرحله با مشارکت 12 داور در قسمت مهرگان ادب و 7 داور در قسمت مهرگان علم ارائه می شود.

مهرگان ادب در دور اول توسط قباد آذراین ، مانی پاراسا ، سودابه سلگی ، آریزو چردست و کرامرجا تاجمهر قضاوت می شوند.

جایزه مهرگان علم توسط هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلیمی و مزگان جمشیدی داوری می شود.

علیرضا جرگر ، مدیر جایزه مهرگان ، از تجربه انتخاب بهترین “زبان مادری” در بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان یاد می کند: اولین بار در این زمینه به زبان های غیرفارسی ، توسط فرهنگ ایرانی – زبان مادری نویسنده – نوشته شده است. و بعداً به فارسی ترجمه و توسط ایرانیان منتشر شده است. به منظور رعایت حقوق معنوی نویسندگان ایرانی چنین آثار ، امکان داوری و ارزیابی این کتابها از جایزه مهرگان ادب برای “دسته ویژه” و “ادبیات زبان مادری” و جایزه مهرگان نشأت گرفت. داده خواهد شد.

جمع آوری و داوری آثار این دوره از جوایز مهرگان ادب و مهرگان آلوم در پاییز 1399 آغاز شد و ادامه خواهد داشت. در این مدت به مجسمه مهرگان ، جایزه نقدی و برندگان پنل در 9 بخش مختلف اهدا می شود.

5757

دکمه بازگشت به بالا