عمومی

رونمایی از حدیث غبارگرفته و ابتکار شهرداری

نكته بسط تعريف تقوا و بسط و تبيين ديدگاه مديريتي در اين جمله حكيمانه اين است:

الف) حوزه تقوا نه تنها در «پرهیز از حرام» و «ایفای وظایف» بلکه در حوزه اداری نیز صدق می کند! پذیرش عدم تخصص و مسئولیت که نیازمند مهارت، تجربه، دانش است، نوعی بی قانونی است. نتیجه این است که انسان متعهد و متقی هیچ گاه مسئولیت عدم انجام شرایط خود را بر عهده نمی گیرد.

ب) این گفته منسوب به شهید چمران است، ولی منشأ آن در احادیث رسمی ائمه اطهار(ع) مکرراً با وسواس انتخاب و در مجموعه «الحیات» مرحوم استاد محمدرضا حکیمی آمده است. در حديث ديگر خيانت را انجام دادن كارها از سوي غير ماهر تعريف كرده است.

ج) اکنون سایه این حدیث و میزان تقوای مورد اشاره شهید چمران متفاوت و متفاوت است و این واقعیت با ارائه و توزیع تابلوهای شهرداری در سطح شهر تهران به چشم مردم و مسئولین کشیده شده است.

تعریف جدیدی از نحوه حکومت به گفته شما؟

د) انتخاب درست و شایسته در هر شغلی از اصول مهم و اساسی در مدیریت علمی است. آیا از خداپرستی بهره می برند؟

ه) اگر تقوا به عنوان معیاری برای ارزش انسانی در معنای جدید آن از صلاحیت مدیریت استفاده شود، چگونه یا چه کسی آن را تشخیص می دهد؟ آیا در هر یک از شرایط خاص، این فرد است یا اسناد قانونی یا خاص و شاخص های شاخص اشتغال؟ آیا نیازی به بازنگری مدیران در سطح ملی نیست؟

و) غبار یاقوت در این حدیث رسمی قابل تقدیر است. اگرچه اغلب توسط شخص دیگری نقل شده است. رعایت این توصیه اساسی که برای مردم و جامعه مضر و مؤثر است، مهم است.

در عین حال، پایان یک مجادله طولانی مدت، برتری تعهد بر تخصص است.

دکمه بازگشت به بالا