عمومی

شورای نگهبان حق «ردصلاحیت سیاسی» علی لاریجانی را داشت؟

ابتدا باید متذکر شوم که این یادداشت تنها در چارچوب حقوق عمومی و اساسی نوشته شده و ربطی به جنجال های سیاسی ندارد. چگونه به نظر می رسد، اعلام دلایل رد نامه محرمانه شورای نگهبان توسط علی لاریجانی در رسانه ها، کدام قانون کیفری است و انتشار پاسخ تفصیلی لاریزنی به این نامه ممکن است بدون رضایت وی عنوان مجرمانه داشته باشد. اما همانطور که مشخص است نامه ای ادعایی خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شده است که در آن دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 در چند بند بیان شده است که همگی ناشی از رد صلاحیت سیاسی و جزئی حقوقی یا قضایی است.

سوال اینجاست که آیا شورای نگهبان حق اساسی دارد که نامزد ریاست جمهوری را به دلایل سیاسی رد صلاحیت کند؟ در ابتدا اگر از دریچه سیاسی به این سوال نگاه کنیم، پاسخ مثبت است، اما اگر کمی قوانین کشور را مطالعه کنیم، می توانیم بر اساس دلایل سیاسی به حق شورای نگهبان دست پیدا کنیم که دور از دسترس نیست. خاموش مبنای حقوقی زیرا مبنای حقوقی چنین استدلالی در صلاحیت این شورا است.

توضیح اینکه اصل 99 قانون اساسی می گوید: شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی نظارت دارد.

در متن اصلی آمده است که این شورا وظیفه «نظارت» بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. الان این نظارت چگونه است؟ برای درک نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید این اصل را فهمید. اصل 98 قانون اساسی می گوید: «تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است». بنابراین تفسیر قانون اساسی که همان اختیارات اصول و نص قانون اساسی را دارد در شورای نگهبان است. شورای نگهبان در جلسه 1/3/1370 خود در اصل 99 و تعریف نوع نظارت اظهار داشت: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی است و شامل کلیه مراحل اجرایی انتخابات است. از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها».

نظارت استصوابی اصطلاح فقهی است و در کامن لا نیز به آن اشاره شده است. مثلاً ماده 78 قانون مدنی می گوید: «واقف می تواند ناظری را تعیین کند که اعمال او موکول به تأیید یا ابلاغ او باشد». در این ماده آمده است که ناظر حق تصویب اقدامات مجریه را دارد و این ناظر تایید شده است و بدون تایید وی اقدام مجری وجاهت قانونی ندارد.

مجری انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور (قوه مجریه) است و زمانی که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت داشته باشد، تایید می‌شود، یعنی شورای نگهبان در همه سطوح حق تصویب یا رد عملیات اجرایی را دارد. اینجاست که فاصله بین «مجری» و «ناظر» کاهش می یابد و عمل «تصویب» با عمل «اجرا» همزمان می شود. در این شرایط آیا می توان انتظار داشت شورای نگهبان نظارت استصوابی را بر اساس استدلال قانونی انجام دهد؟

کسانی که به این سوال پاسخ مثبت می دهند به اصل 91 قانون اساسی اشاره می کنند و می گویند شورای نگهبان آنها اصولاً قضایی و قانونی است. این اصل می‌گوید: «شورای نگهبان برای حفظ قوانین اسلام و قانون اساسی، شورایی تشکیل می‌شود که با مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرت نداشته باشد».

همانطور که در اصل 91 تصریح شده، شورای نگهبان باید تصمیم بگیرد که آیا مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر. لازم به ذکر است که جایگاه دادگاه قانون اساسی، جایگاه «قضایی و حقوقی» شورای نگهبان است که در رویه حقوقی به «استعلام اولیه» معروف است. یعنی شورای نگهبان به عنوان قاضی باید دلیل قانونی یا شرعی داشته باشد که مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است یا خیر. در حالی که موضوع نظارت استصوابی بر انتخابات کاملا سیاسی است، بحثی از «قضاوت» تایید کننده ناظر وجود ندارد. به عبارت دیگر، شورای نگهبان ممکن است حق اعمال کنترل سیاسی بر اقدامات سیاسی مانند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد.

بر این اساس، شورای نگهبان نباید به موضوع نظارت بر انتخابات محدود شود، بلکه تنها در محدوده محدود «نظارت قضایی و قضایی» این هیئت قرار گیرد و استدلال ناظران سیاسی مبنای قانونی دارد.

نکته دیگر اینکه قانون اساسی طور دیگری نوشته شده و ناظران نهاد دیگری هستند و اگر آن نهاد بر اساس منطق سیاسی نامزدی را رد صلاحیت کند و شورای نگهبان یعنی مرجع قضایی باید منتظر اعتراض نامزد رد صلاحیت شود. تنها استدلال حقوقی شورای نگهبان (مانند دادگاه قانون اساسی آلمان) این است که در شرایط کنونی، شورای نگهبان مسئول مستقیم امکان ایراد قانونی نظارت بر انتخابات و نظر شورای نگهبان است. واجد شرایط بودن نامزدها آژانس دیگری وجود ندارد.

اینجاست که مهم ترین بحث درباره حقانیت و مقبولیت دیدگاه های سیاسی ناظر انتخابات، شورای نگهبان، در کانون افکار عمومی، فعالان و مدافعان سیاسی قرار می گیرد. این گروه ها باید به استدلال های شورای نگهبان برای رد صلاحیت یک نامزد پاسخ دهند، فراتر از اینکه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات سیاسی باشد. بدیهی است که این نوع میانجی گری قدرت اقناع ادله مندرج در میانجی گری و سلب صلاحیت نامه افکار عمومی بوده و حکم قانونی محسوب نمی شود. چنانچه ادله سیاسی شورای نگهبان به عنوان ناظر مجاز انتخابات در افکار عمومی موجه باشد، سایر نظرات شورا در مورد نظارت بر سایر انتخابات اعم از مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پذیرفته می شود. دموکراسی انتخابات در کشور

درباره جایگاه و شأن سیاسی شورای نگهبان به نکاتی پاسخ دهید

شورای نگهبان علیرغم اختلاف در پذیرش سیاسی نظارت بر انتخابات و اختلاف در نظارت مجلس، طبق قانون اساسی بخشی از قوه مقننه است، شما این شورا را قانونی، قضایی و شرعی اعلام می کنید و حتی اگر تصمیم سیاسی گرفته باشند، انتشار این تصمیم باید دارای مولفه حقوقی و قضایی باشد که در آخرین نامه موجود نیست.

در پاسخ باید گفت: اولاً این شبهه قوی وجود دارد که شورای نگهبان جزء قوه مقننه است. به عبارت دیگر، یک نظر درست است که شورای نگهبان ذیل فصل قانونگذاری در قانون اساسی است، اما در اصل شورای نگهبان یک «قاضی قانون اساسی» است که نمی توان آن را جزء قوای سه گانه دانست. نظام حقوقی جهانی ما در کشورهای مختلف داریم. این دادگاه در سیستم های دو حزبی (مجلس سنا-مجلس نمایندگان) یا (مجلس عوام و مجلس اعیان) وجود دارد. پس اولاً نباید به صراحت بگوییم شورای نگهبان جزء قوه مقننه است.
ثانیاً، فرض کنید شورای نگهبان جزء قوه مقننه است. آیا همه مصوبات، تصمیمات و مصوبات مجلس قانونی است؟ با فرض اینکه رای عدم اعتماد یا سلب صلاحیت یا سلب صلاحیت ریاست جمهوری تصمیمات و تاییدات قانونی باشد؟ این مصوبات و تصمیمات حتی «قانون» هم ندارند. یعنی رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر یا اعتماد و عدم اعتماد به کابینه و وزرا قانونی شدن این تصمیمات قانونی نیست. به این ترتیب، می بینیم که مجلس، هرچند قانونگذاری، دارای اختیارات غیرقانونی است که نمونه بارز آن «نظارت» بر عملکرد دولت و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا است. بر این اساس می توان گفت که شورای نگهبان اگرچه جزء مجلس است، اما می تواند تصمیمات غیرقانونی (با غفلت: غیرقانونی) داشته باشد.

سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که: «ترکیب یک گروه ۱۲ نفره متشکل از حقوق و فقه، حقوقدانان و حقوقدانان، خود به خود در ترکیب این شورا مستتر است که این افراد باید حقوق و عدالت را بیان کنند». در قانون اساسی اگر در ترکیب شورای نگهبان افراد غیرقانونی – مثلاً مدیران کشور – وجود داشته باشند، می توان انتظار تصمیمات خلاف قانون را از این هیئت داشت. اما وقتی اعضای شورای نگهبان فقیه و حقوقدان هستند، نباید انتظار خروج غیرقانونی و ناعادلانه از شورای نگهبان داشت.

برای پاسخ به این سوال باید به برخی از موارد زیر توجه کنیم:
1- اولاً ما اصل تعادل را در اصل دوم متمم قانون اساسی داریم که گفته بود روحانیت درجه یک باید بر قطعنامه خلاف شرع بدون تصویب مجلس شورای ملی نظارت کنند. با این پیشینه تاریخی در ایران، شریعت محور تصمیمات مجلس است و همانطور که می دانیم تصمیمات سیاسی در شرع و فقه شیعه بسیار رایج است. مثلاً فتوای تنباکو بر اساس قاعده «نفی سبیل» شرعی الهی (استعمال تنباکو)، حرام و توسط محاربه با امام زمان (عج) حکم می شود. یعنی فقه و شرایع اینجا نظارت غیر شرعی است و مبنای این نظارت سیاسی است نه چارچوب شرعی.
2. نظارت قانونی شورای نگهبان بر تصمیمات پارلمانی غرب مبتنی بر نظریه هانس کلسن در مورد «فرایندهای قانون اساسی» در اتریش است که می گوید مصوبات پارلمان عمومی نباید حقوق اساسی شهروندان را که در قانون اساسی تصریح شده محدود کند.

بر این اساس، هیئت منصفه باید طی یک رویه مشخص انتخاب شوند و بر تصمیمات مجلس و قضایی (فرایندهای اساسی) نظارت داشته باشند. اینها قضات قانون اساسی هستند و محل نشستن آنها دادگاه قانون اساسی است. در این دیدگاه، مجریان و ناظران انتخابات نهادهای مستقلی هستند که در آنها شکایات ذینفعانی مانند نامزدها وجود دارد و قاضی اصلی می‌تواند برای تعیین رد صلاحیت یا نتیجه انتخابات به عنوان دادگاه در پرونده مداخله کند. طبق قانون یا نه. مشکل اینجاست که در ایران در تشکیل شورای نگهبان، شاهد اختلاط بین ناظر سیاسی و قاضی انتخابات هستیم که این مشکلات را به وجود آورده است. پس از این منظر وقتی قانون به بیننده اجازه می دهد نظر سیاسی بدهد و استدلال سیاسی کند، نمی توانید تماشاگر را ممنوع کنید چون نظرش سیاسی است و قضایی نیست. اساساً این ناظر قدرت و صلاحیت «قضاوت» منطقی و قانونی نظر سیاسی خود را ندارد.
3- ترکیب شورای نگهبان نشأت گرفته از دو ایدئولوژی عالی (اصل و اصولی) این سازمان وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و ما با آن مواجه هستیم. چرا باید انتظار داشته باشیم که هیئت منصفه و هیئت منصفه شورای نگهبان اظهار نظر سیاسی نکنند؟ هیچ مبنای قانونی برای محدود کردن این ترکیب برای نظارت و اظهار نظر سیاسی وجود ندارد. بنابراین از آنجایی که شورا مرکب از حقوقدانان و حقوقدانان است، نمی توان گفت که همه تصمیمات آنها لزوماً دارای محتوای حقوقی، قضایی و فقهی است. در یک پرونده اداری مرتبط با دادگاه، قاضی ممکن است تصمیماتی با محتوای غیرقانونی (مانند مقاومت در برابر انتقال مجرم یا تغییر محل دفتر او) اتخاذ کند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که تصمیمات سیاسی شورا در انتخاب خروجی شورای نگهبان، حتی اگر منطق قانونی نداشته باشد، «تأثیر قانونی» دارد. یعنی وقتی فردی رد صلاحیت می شود، یکی از حقوق اساسی آن شخص «حق انتخاب و مشارکت در امور کشور» است، اما ممکن است تصمیم برای تصمیم لازم الاجرا نباشد. حتی در کامن لا، قانون در اظهار نظری که به نفع کودک است برای قضاوت بر اساس قانون آزاد است و استدلال اثر غیر حقوقی دارد و احتمالاً مبتنی بر منافع طرف دعوا است. یا جامعه

* وکیل

231

دکمه بازگشت به بالا