اقتصادی

ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۶۱ درصد رسید

تا پایان سه ماهه سوم سال 1400، خطوط تلفن همراه فعال به بیش از 135 میلیون رسید و ضریب نفوذ را به 161.67 درصد رساند.

به گزارش مخبران، تعداد خطوط واگذار شده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای رومینگ، پوشش جاده ای، درصد پوشش جمعیتی، محدوده شهرها و روستاها و درصد تماس های موفق هر اپراتور متفاوت است.

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان رادیو کنترل از وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه سوم سال 1400، تعداد خطوط واگذاری دائمی 29 میلیون و 136 هزار و 227 و تعداد خطوط اعتباری واگذار شده 178 میلیون و 896 هزار و 508 است. 208 میلیون و 32 هزار و 735 دائمی و بدهی.

از میان خطوط واگذار شده، 26 میلیون و 50 هزار و 902 خط دائمی و 109 میلیون و 838 هزار و 522 خط اعتباری فعال وجود دارد که تعداد کل خطوط اعتباری دائمی و فعال را به 135 میلیون و 889 هزار و 424 رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه در پایان سه ماهه سوم سال 1400 161.67 درصد است.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

در اپراتور همراه اول تعداد خطوط واگذاری دائمی تا پایان سه ماهه سوم سال 1400 به 21 میلیون و 432 هزار و 89 رسید که از این تعداد 20 میلیون و 701 هزار و 669 خط فعال بوده است. خطوط اعتباری تفویضی به 83 میلیون و 544 هزار و 597 خط رسید که از این تعداد 52 میلیون و 93 هزار و 147 خط فعال بود.

از نظر آماری، 96.5٪ توسط 2G، 85٪ توسط 3G و 81٪ توسط 4G پوشش داده شده است. همچنین در پایان سه ماهه سوم تعداد شهرها به سال 1395 و تعداد روستاهای محدوده به 44918 رسید. پوشش خطوط اصلی، فرعی و راه آهن به 82146 کیلومتر رسید.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

در اپراتور ایرانسل تعداد خطوط واگذاری دائمی تا پایان سه ماهه سوم سال 1400 به 7 میلیون و 306 هزار و 644 رسید که از این تعداد 5 میلیون و 82 هزار و 24 خط فعال بوده است. خطوط اعتباری واگذار شده به 87 میلیون و 68 هزار و 600 خط رسید که 52 میلیون و 943 هزار و 279 خط آن فعال بود.

بر اساس این آمار، 87.21 درصد 2G، 83.6 درصد 3G و 61 درصد 4G را پوشش می دهد. برد خطوط اصلی، فرعی و راه آهن به 64066 کیلومتر رسید.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

در رایتل تعداد خطوط واگذار شده دائمی تا پایان سه ماهه سوم سال 1400 به 397494 خط رسید که از این تعداد 267209 خط فعال بودند. خطوط اعتباری واگذار شده به 8 میلیون و 283 هزار و 311 رسید که 4 میلیون 802 هزار و 96 خط فعال بوده است.

بر اساس این آمار 57 درصد تحت پوشش 3G و 29 درصد تحت پوشش 4G هستند. پوشش خطوط اصلی، فرعی و راه آهن به 27563 کیلومتر رسید.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا