عمومی

ماکارونی، خانوارهای روستایی و دهک‌های فقیر

از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که در سال 1399 حدود 30 درصد از جمعیت شهری زیر خط فقر مطلق بوده اند در حالی که برای جامعه روستایی این شاخص بالای 40 درصد بوده است. مطالعات بین‌المللی پیامدهای اجتماعی-اقتصادی کرونا را نشان می‌دهد که در جامعه روستایی بسیار واضح‌تر و عمیق‌تر است. این بدان معناست که تأثیر افزایش قیمت آرد و ماکارونی بر جامعه روستایی (که اکنون فقیرتر شده و تحت تأثیر اثرات کرون قرار گرفته است) عمیق تر و شدیدتر است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، مصرف نان و حبوبات در دهک های اول و دوم درآمدی (دهک های ضعیف) 30 درصد است که به طور قابل توجهی بیشتر از دهک های دهم و نهم (دهک های ثروتمند) است که حدود 22 درصد است. از سوی دیگر، قدرت خرید دهه ثروتمند (دهم) 15 برابر بیشتر از دهه اول (فقیرتر) است. این بدان معناست که افزایش قیمت آرد و ماکارونی تاثیر عمیق‌تر و شدیدتری بر آمار ضعیف درآمد خواهد داشت.

نتیجه: تأثیرات اجتماعی-اقتصادی افزایش قیمت آرد و ماکارونی (با همه حساب‌ها) شدیدتر و عمیق‌تر بر گازوئیل‌های فقیر و جوامع روستایی (که در سال‌های اخیر فقیرتر و انعطاف‌پذیری اجتماعی-اقتصادی کمتری داشته‌اند) است. .

دکمه بازگشت به بالا