علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

دیروز سخنگوی کمیسیون هیأت های مجلس از اصلاح دو ماده طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون و دستگاه های این کمیسیون و سایر دستگاه ها با اشاره به اصلاحیه طرح شفافیت سه قوه خبر داد. ماده 1-5 (طرح مرجع 1 ارجاع به کمیسیون با حضور دستگاه های اجرایی کارشناسان و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل شد و این دو شرط با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال، محمدتقی نقدلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، گفت که این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی تصویب نشده است.

برهنه

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، دو تبصره طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون شوراها و امور داخلی به اعتبار اصلاحات اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون در خصوص بندهای 1-4 ماده (1) مقرر شد تبصره مذکور درج شود و در این تبصره شورای تامین کشور، هیات های تامین استان ها و شهرستان ها مستثنی شدند. همچنین تبصره ذیل بندهای 1 تا 5 این ماده به گونه‌ای اصلاح شد که امور طبقه‌بندی شده توسط نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون مستثنی باشند.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است تنها استثنای مشکلات امنیتی این موسسات همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدلی، نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

آطرح شفافیت قوای سه گانه به پیشنهاد مجلس دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است. آیا برخی از سازمان ها و مؤسسات از این طرح مستثنی یا مستثنی هستند؟ جزئیات این پروژه را توضیح دهید.
هنوز هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و بر اساس توصیه نمایندگان دائما در حال تغییر است. اگرچه عناوین کلی تمامی سازمان ها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی از این نهادها را ارائه می دهد. یعنی پیشنهادهایی که ارائه می شود برای تایید سازمان ها یا سازمان های خاصی است اما اگر سازمانی از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد استثناء نظر در مورد اطلاعات نظامی است. نمایندگان پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی باید محرمانه بماند. از آنجایی که پیشنهادات زیادی ارائه شده، این تبصره برای اخذ چکش و نظرات نمایندگان به کمیسیون ارجاع شده است تا محدوده حریم خصوصی در چارچوب مسائل امنیتی باشد و بیشتر آن چارچوب های امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد. .

آیا این بدان معناست که نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این مؤسسات عموماً مستثنی نیستند و در محدوده چند استثنا قرار دارند. این نمایندگان گاهاً خاطرنشان می‌کردند که محدوده معافیت‌های این سازمان‌ها باید در حوزه مسائل امنیتی باشد نه در موارد استثنایی در موارد امنیتی و غیر محرمانه. پیشنهادهای نمایندگان گاهی پس از ارائه نظرات پس از جمع بندی به کمیسیون برای پیشنهاد به مجلس نمایندگان ارجاع می شود.

با این تعاریف هیچ طرحی برای اصلاحات و استثنائات شفافیت قوای سه گانه در مجلس تصویب نشده است، درست است؟
بله تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

کار این پروژه شفاف چه زمانی مشخص و مورد توجه قرار می گیرد و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد؟
به سرعت! این پروژه شفاف در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این موارد پس از ارجاع به کمیسیون، یکی دو روز دیگر وارد صحن علنی می شوند و روال همیشگی خود را طی می کنند و در نهایت طرح تصمیم گیری می شود.

آیا اصلاحیه یا پیشنهادی غیر از معافیت سازمان های خاص وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و کارگروه در نهایت مقرر شد با اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان، طرح نهایی خود را تا یک ماه آینده مجدداً به کمیسیون ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا