اقتصادی

پرداخت ٤٧٠٠ «وام قرض‌الحسنه ضروری» توسط بانک صادرات ایران

Sad در چهار ماه نخست سال ، بانک صادرات ایران 4000 و 8 وام مورد نیاز 2000 و 8 میلیارد ریالی پرداخت کرد.

به گزارش مخبران ، در دو ماه نخست سال ، 4 هزار و 4 وام قرض الحسنه از بیش از 2 هزار و 3 میلیارد واقعی ، با مراجعه به بانک صادرات ، برای پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی و بهبود شرایط درمان و آموزش برای گروههای آسیب پذیر و حمایت از زندانیان نیازمند.

در این دوره ، بانک 3000 وام ، 2 وام برای کمک به زندانیان معلول و 4 وام مورد نیاز برای حمایت از نیازمندان ، کمک به بیماران و حمایت از آموزش و پرورش مستضعفین معرفی کرده است. جمهوری نتیجه داده است.

بعلاوه ، بانک با پرداخت وام و جهیزیه کرز الحسنه به 5000 داماد و وام های کرج الحسنه ، ایجاد خانه ، نقش مهمی در کیفیت زندگی و توانمندسازی اقتصادی خانواده های مردم داشته است. مشاغل مبتنی بر 8000 نفر. در شش ماه اول سال ، تعداد وام های کرز الحسنه پرداخت شده توسط بانک صادرات ایران از 5000 وام گذشت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا