استان ها

چرا بنای تاریخی معین‌التجار اهواز بلاتکلیف است؟

سعید محمدپور تاکید کرد: فعالیت در بنای تاریخی معین التجار و محدودیت های همراه با آن تنها در صورت ارتباط مالکان و مراجع ذیربط رفع می شود.

وی با بیان اینکه بنای تاریخی معین التجار اهواز مالک خصوصی دارد گفت: به دلیل اینکه بنای معین التجار در اختیار میراث فرهنگی نیست و متاسفانه مالک تمایلی به اقدام و سرمایه گذاری در این زمینه ندارد. ساختمان معین التجار قطعی نیست».

محمدپور خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی مجوز ورود و بهره برداری از این بنای تاریخی را ندارد تا زمانی که مالک بنای تاریخی معین التجار که در واقع مالک خصوصی است، موافقت و اجازه بهره برداری را ندهد.

محمدپور با اشاره به اینکه مرمت بنای تاریخی معین التجار در سال 1386 انجام شد، گفت: پس از مرمت این بنا در سال 1386، مرمت دیگری روی این بنا انجام نشد و اشتباهاتی در مرمت وجود داشت. تا به حال ناقص مانده است.

مسئولان انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان گفتند: کیفیت استان خوزستان، مسئولان ذیربط و مالکان این بنا با توجه به اهمیت این موضوع، به درستی پیگیری و فکر کنند تا مسئولان ذیربط نسبت به یافتن ملک جایگزین برای زمین یا مالکان خصوصی اقدام کنند و اگر این بنا دارای سابقه دستیابی به میراث فرهنگی است که فعالیت موثری در این بنا انجام خواهد شد.

48

دکمه بازگشت به بالا