استان ها

کاهش ۷.۶ درصدی آمار ازدواج 

به گزارش خبرگزاری مخبران از سنندج، علی جوکار مدیر کل ثبت احوال استان کردستان، در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: شش ماهه اول سال جاری تعداد هفت هزار و ۸۹۹ ولادت شهری و ۲ هزار و ۸۸۹ ولادت روستایی به ثبت رسیده است.

وی افزود: تعداد ولادت ثبت شده پسران پنج هزار و ۵۷۵ و تعداد ولادت ثبت شده دختران پنج هزار و ۵۲۱۲ واقعه بوده است.
جوکار با اشاره به اینکه بیشترین ولادت ثبت شده مربوط به مادران گروه سنی ۳۴-۳۰ سال با حدود ۳۰.۲ درصد می‌باشد عنوان کرد: میانگین سن مادران در ولادت‌های ثبت شده ۳۰.۸۳ و بیشترین ولادت ثبت شده مربوط به مادران گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله بوده است.

جوکار در ادامه به فراوانی پنج نام اول پسران اشاره کرد و گفت: نام‌های محمد با تعداد ۲۳۲، شاهان ۲۲۵، آیهان ۲۰۱، میران ۱۳۸ و آراد ۱۱۴ مورد بیشترین آمار فراوانی نام را به خود اختصاص دادند.
وی ادامه داد: نام‌های آن یا با تعداد ۱۷۶، ماهلین ۱۶۹، دلوین ۱۶۵، نورا ۹۶ و سدنا ۷۲ مورد بیشترین آمار فراوانی ۵ نام اول دختران را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان همچنین به تعداد ولادت‌های ثبت شده به تفکیک چندقلوزایی اشاره کرد و گفت: میزان کل اسناد ولادت ۱۰ هزار و ۷۸۸ مورد، ولادت‌های تک‌زایی ۱۰ هزار و ۳۹۵ مورد و در بخش چند قلویی‌زایی ۳۹۳ و دوقلو ۱۸۹ مورد و سه قلویی‌زایی پنج مورد بوده است.

کاهش ۴.۵ درصدی آمار وفات

جوکار همچنین به آمار وفات در شش ماهه اول سال اشاره کرد و ابراز داشت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۳ هزار و ۸۴۸ واقعه وفات در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: تعداد وفات شهری دو هزار و ۶۰۶ مورد و تعداد وفات روستایی یک هزار و ۲۴۲ مورد بوده است و در این میان تعداد وفات ثبت شده مردان ۲ هزار و ۲۵۸ و تعداد وفات ثبت شده زنان یک هزار و ۵۹۰ واقعه بوده است.

جوکار تاکید کرد: نسبت جنسی حاصل از ثبت وفات برابر .۱۴۲.۰۱ می‌باشد (یعنی در مقابل هر ۱۰۰ واقعه وفات ثبت شده زنان حدود ۱۴۲ واقعه وفات مردان به ثبت رسیده و میانگین سن مردان فوت شده ۶۴.۲ سال و میانگین سن زنان فوت شده: ۷۰.۲۲ سال بوده است.

کاهش ۷.۶ درصدی آمار ازدواج

وی همچنین به آمار بخش ازدواج اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۵ هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان اضافه کرد: میانگین سن ازدواج بار اول مردان ۲۸.۱۰ سال و میانگین سن بار اول زنان ۲۴.۰۳ سال بوده است و بیشترین ازدواج ثبت شده مردان مربوط به گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله به تعداد یک‌هزار و ۸۵۹ مورد به روایتی ۳۱.۲ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده مربوط به این گروه سنی است.

جوکار گفت: بیشترین ازدواج ثبت شده زنان مربوط به گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله به تعداد یک هزار و ۵۸۴ مورد به روایتی ۲۶.۶ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده مربوط به این گروه سنی می‌باشد.
وی تصریح کرد: میانگین سن ازدواج مردان ۲۸.۱۰ و میانگین سن ازدواج زنان ۲۴.۰۳ می‌باشد.
۲۱۴۶ واقع طلاق در کردستان به ثبت رسیده است

مدیرکل ثبت احوال کردستان به آمار طلاق نیز اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۴۶ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: میانگین سن طلاق بار اول مردان ۳۶.۵۳ سال و میانگین سن طلاق بار اول زنان ۳۱.۹۴ سال می‌باشد که بیشترین طلاق ثبت شده مردان مربوط به گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله به تعداد ۴۹۱ مورد به روایتی ۲۲.۹ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده مربوط به این گروه سنی است.

جوکار خاطر نشان کرد: بیشترین طلاق ثبت شده زنان مربوط به گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله به تعداد ۴۲۱ مورد به روایتی ۱۹.۶ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده مربوط به این گروه سنی است.

دکمه بازگشت به بالا