برای گرفتن پروانه ساختمان چه مدارکی لازم است

  • عمومیبرای گرفتن پروانه ساختمان چه مدارکی لازم است

    انواع پروانه و جواز ساختمان و اطلاعات موجود در آن

    پروانه ساختمان ، انواع پروانه ساختمان و مراحل اخذ آن پروانه ساختمان چیست؟ بخشنامه جدید بافت فرسوده یا پروانه ساختمان سند یا مجوز رسمی است که از طرف محل برای احداث یک بنا صادر می شود. برابر این سند، به مالک یا پیمانکار اجازه داده می شود تا پروژه ساخت و ساز در یک پلاک ثبتی را به انجام برسانند. البته این مجوز می تواند مربوط به انجام تعمیرات اساسی و یا بازسازی یک ساختمان باشد. در هر حال همه این اقدامات می باید برابر ضوابط و مقررات مشخص آغاز و به پایان برسند. با تعریف ارائه شده می توان…

دکمه بازگشت به بالا