توبه در نگهداری مشروبات الکلی

  • اقتصادیتوبه در نگهداری مشروبات الکلی

    مجازات جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین خانه

    نکات حقوقی جالب در مورد وصیت افراد به نقل از وکیل مشهد انسان نمی تواند تمام دارایی خود را وصیت کند. توجه داشته باشید که بحث اجرای وصیت زمانی مطرح می شود که شخص در قید حیات نباشد. مثلاً: انسان فعلاً در زمان حیاتش وصیت نامه می نویسد، ولی تا زمانی که نمرده است می تواند از آن کناره گیری کند، پس وقتی می گوییم وصیت به معنای بعد از فوت شخص است، زیرا در زمان حیات شخص می تواند وصیت کند. -تصمیم گیری در مورد تمام دارایی خود- می تواند تمام دارایی خود را به کسی بدهد و اشکالی…

دکمه بازگشت به بالا