قوانین تخته نرد حرفه ای

  • عمومیقوانین تخته نرد حرفه ای

    آموزش تخته نرد حرفه ای

    بیایید پیش از هر چیز نگاهی به قوانین پایه بازی بیاندازیم. تخته نرد با چهار تاس بازی می‌شود. در ابتدای بازی، هر بازیکن دو تاس انتخاب می‌کند: حریف شما یکی انتخاب می‌کند، سپس شما یکی انتخاب می‌کنید، دوباره او و بعد شما آخرین تاس را انتخاب می‌کنید. برای شروع هر یک از بازیکنان در نیمه سمت راست خودشان در صفحه یک تاس می‌ریزند (هرگز در نیمه سمت چپ تاس نریزید)؛ تاسی که ریخته شده نباید با تکیه به مهره‌های بازی و یا کناره‌های زمین حالت زاویه دار به خود بگیرد. تاس باید کاملاً صاف و واضح یک عدد را نشان…

دکمه بازگشت به بالا