علمی و پزشکی

توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه / آمادگی قرارداد با پزشکان بخش خصوصی

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای کامل برنامه سلامت خانواده به بودجه نیاز دارد، گفت: فرایند جذب مراقبان سلامت به خوبی انجام می‌شود اما برای جذب پزشکان با مشکل مواجه هستیم.

دکتر حسین فرشیدی در گفت‌وگو با مخبران،  درباره آخرین وضعیت برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» اظهار کرد: در حال حاضر، ۱۹۵ شهر که تعداد جمعیت این شهرها در مجموع به ۲۷ میلیون نفر می‌رسد، تحت پوشش برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع قرار دارد. علاوه بر جمعیت ۲۷ میلیون نفری در بخش شهری، حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور نیز از خدمات سلامت خانواده استفاده می‌کنند. در واقع حدود ۵۷ میلیون نفر از شهروندان ایرانی از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار هستند.  

توسعه برنامه «سلامت خانواده» در انتظار پاسخ سازمان برنامه و بودجه

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در نظر دارد تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده را افزایش دهد. افزایش تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده نیازمند تخصیص بودجه است. ما در وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه جلساتی برگزار کرده‌ایم و در انتظار پاسخ این سازمان برای تخصیص بودجه برای افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه سلامت خانواده هستیم. به طور قطع، تمام کشور از برنامه سلامت خانواده برخوردار می‌شوند اما اجرای کامل این طرح به تخصیص بودجه نیاز دارد.

پوشش برنامه سلامت خانواده برای جمعیت ۹ میلیونی تهران نیازمند بودجه

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش «چه تعداد شهر و چه میزان جمعیت تا پایان فصل بهار به برنامه سلامت خانواده اضافه می‌شوند؟» گفت: به طور قطع، تمام کشور تا پایان فصل بهار تحت پوشش برنامه سلامت خانوداه قرار نمی‌گیرند؛ به طور مثال، شهر تهران حدود ۹ میلیون نفر جمعیت دارد و اجرای طرح سلامت خانواده در این شهر به بودجه نیاز دارد. این احتمال وجود دارد تهران در نیمه دوم سال جاری از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار شود.  

۱۰ استان کشور تحت پوشش برنامه سلامت خانواده

فرشدی با بیان اینکه ۱۰ استان کشور به طور کامل تحت پوشش برنامه سلامت خانواده قرار دارد، افزود: درنظر داریم خدمات برنامه سلامت خانواده این استان‌ها را از منظر کیفی ارتقاء دهیم.  

آماده‌سازی قراردادها برای استفاده از پزشکان بخش خصوصی

وی درباره فرایند جذب پزشکان و مراقبان سلامت در برنامه سلامت خانواده گفت: فرایند جذب مراقبان سلامت به خوبی انجام می‌شود اما برای جذب پزشکان با مشکل مواجه هستیم. اجرای برنامه سلامت به حضور پزشکان نیاز دارد و برای این منظور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم. قراردادها برای استفاده از پزشکان بخش خصوصی آماده شده است. اگرچه قراردادها را آماده کرده‌ایم اما نتوانسته‌ایم پزشکان را برای برنامه سلامت خانواده به طور کامل جذب کنیم.  

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا