حوادث

ثبت زلزله ۴ در نیر استان اردبیل/چمستان با زلزله ۳.۱ لرزید

زلزله 4 ریشتری هفته گذشته در نیر استان اردبیل و زمین لرزه 3.1 ریشتری در چمستان استان مجدران.

به گزارش مخبرانزمین لرزه نارد 4 در استان اردبیل و چمستان در استان مجندران زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین را تجربه کردند.

در استان هرمزگان زلزله های 3.5 و 3.4 در فین، 3.7 و 3.5 در قلعه قاضی، 3.4 در بندرعباس و 2.7 در رودر رخ داد. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه ۱۶ بهمن

زلزله 2.7 ریشتری گیوی استان اردبیل، زلزله 2.9 ریشتری علی آباد استان گلستان، زلزله 2.8 ریشتری در مشگین شهر

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در عمق 8 کیلومتری ارد استان فارس و کانون آن در 23 کیلومتری ارد، 24 کیلومتری بیرم و 29 کیلومتری خنز رخ داد.

ایچانبه ۱۷ بهمن

زمین لرزه 2.6 ریشتری در لومر

کفر بهمن بهمن

استان فین هرمزگان با زلزله 3.5 ریشتری در عمق 11 کیلومتری زمین و کانون آن در 36 کیلومتری فین، 38 کیلومتری قاضی قاضی و 38 کیلومتری فورگان گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در استان خراسان جنوبی در آرین شهر، زلزله 2.9 ریشتری در ازگله در استان کرمانشاه و زلزله 2.9 ریشتری در عنبرآباد در استان کرمان.

سه شنبه ۱۹ بهمن بهمن

قاضی قاضی در استان هرمزگان زلزله ای به بزرگی 3.7 ریشتر در 12 کیلومتری را تجربه کرد و کانون منطقه قاضی قاضی در 33 کیلومتری، فین 35 کیلومتر و بندرعباس 37 کیلومتر است. زلزله 2.8 یکی دیگر از رویدادهای لرزه ای منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر در شبانکاره استان بوشهر به وقوع پیوست.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 12 کیلومتری رشتخار در استان خراسان رضوی رخ داد و کانون این زمین لرزه در 15 کیلومتری رشترک، 28 کیلومتری دولت آباد و 45 کیلومتری سلامی گزارش شده است.

چمستان در استان مازندران زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر را در عمق 9 کیلومتری زمین تجربه کرد و فاصله کانونی آن در چمستان 6 کیلومتر، نور 12 کیلومتر و روان 14 کیلومتر گزارش شد.

ارشنبه ۲۰ بهمن

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در جمان آباد استان سمنان و زلزله ۲.۸ ریشتری در چلگرد استان چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوست.

زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در منطقه نیربها اردبیل به وقوع پیوست. عمق این زمین لرزه 9 کیلومتر و کانون آن در 1 کیلومتری نیر استان، 14 کیلومتری سارین و 21 کیلومتری آردیموسی است.

پانزنبه بهمن بهمن

زلزله 3.4 ریشتری بندرعباس استان هرمزگان. عمق این زمین لرزه 15 کیلومتر و کانون آن 33 کیلومتر در بندرعباس، 34 کیلومتر در فین و 36 کیلومتر در خاجی قاضی بوده است.

مهران استان ایلام زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 18 کیلومتری مهران و 56 کیلومتری صالح آباد استان و 58 کیلومتری عراق بود.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر در بهاباد در استان یزد، ۲.۷ ریشتر در نهبندان در استان خراسان جنوبی و زلزله ۲.۷ ریشتری در بسمنج در استان آذربایجان شرقی.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 5 کیلومتری فین در استان هرمزگان رخ داد و کانون آن در 25 کیلومتری فین، 44 کیلومتری فرغان و 45 کیلومتری کازی گزی به ثبت رسید.

استان نیر اردبیل را زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین لرزاند. زلزله 2.9 یکی دیگر از رویدادهای لرزه ای منطقه است.

چابهار در استان سیستان و بلوچستان زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و فاصله کانونی آن در چابهار 46 کیلومتر، ناگور 56 کیلومتر و کنارک 68 کیلومتر گزارش شده است.

جمعه ۲۲ بهمن

هفتگل در استان خوزستان در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر را لرزاند و کانون آن در 16 کیلومتری هفتگل استان، 31 کیلومتری قلعه طعل و 31 کیلومتری باغ ملک بوده است. یکی دیگر از رخدادهای لرزه ای این منطقه، زلزله 3.2 ریشتری در عمق 19 کیلومتری زمین است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر در رودر در استان هرمزگان به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا