علمی و پزشکی

حیوانات وحشی عامل ۷۰ درصد بیماری های نوظهور

به گزارش شفاف ، سازمان بهداشت جهانی با همکاری سایر سازمان های بین المللی اعلام کرده است که حیوانات وحشی بیش از 70 درصد از بروز بیماری های نوظهور در انسان نقش دارند و به فروش حیوانات زنده در بازارهای مواد غذایی در سراسر جهان پایان می دهند.

این سازمان ها دستورالعمل های جدیدی را با هدف کاهش خطر انتقال Covid-19 و سایر بیماری های انسان و حیوان در بازارهای غذایی سنتی تهیه کرده اند. این رهنمودها هشدار می دهند که “بازارهای مرطوب” مانند کشتارگاه حیوانات وحشی زنده و بازار ووهان که محل فروش آن است نیز مشکل ساز هستند.

بنگاه ها از همه مقامات ذی صلاح کشور خواسته اند تجارت حیوانات وحشی گرفتار شده برای غذا یا دام را متوقف کنند و بخشهایی از بازار مواد غذایی را که حیوانات محبوس شده را به صورت اضطراری می فروشند ، تعطیل کنند ، مگر اینکه مقررات موثر و ارزیابی ریسک انجام شود.

شیوع Kovid-19 به بازار عمده فروشی مواد غذایی سنتی در ووهان ، چین مرتبط است و هندوستان تایمز بسیاری از بیماران اولیه ، صاحبان غرفه ها ، کارگران بازار یا مشتریان را ذکر می کند.

دکمه بازگشت به بالا