نرم افزار نگهداری و تعمیرات

کیفیت نگهداشت بر تشخیص خطاهای طراحی کار و جلوگیری از آن در فرایند تولید تمرکز دارد. شرکت https://pmworks.ir که در زمینه تحلیل، طراحی و تولید سیستمهای یکپارچه، فعالیت رسمی خود را در قالب یک مجموعه جدید از سال۱۳۷۸ و در قالب تیم تخصصی متشکل از کارشناسان خبرة نرمافزار در شاخه های مختلف آغاز کرده است اکنون با پشتوانه چند سال تجربه تخصصی کارشناسان و با اتکا به تلاش بیش از ۶۰ تن ازکارشناسان متعهد مشغول در این شرکت در قالب گروههای مهندسی، آموزش و پشتیبانی خدمات خود را ارائه میدهد. یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات با استفاده از تجزیه و تحلیلات سیستمی، آمار صحیحی از هزینه های نگهداری و تعمیرات داده و می تواند هزینه های تعمیراتی را 20 تا 30 درصد کاهش داده و آن را در سطح بهینه نگه دارد. تمیز کردن کامل تجهیزات و محیط اطراف آن. همچنین نقصها و زمان توقف تجهیزات ناشی از تولید محصولات معیوب به حداقل رسیده یا به طور کامل از بین میروند. همچنین به شما این امکان را میدهد که موجودی کالا و قطعات خود را به طور کامل برنامهریزی و بخشهایی که مستعد فرسودگی و شکست است را بتوانید به شکل بهتری کنترل کنید. توجه داشته باشید که هر پکیج نت تنها یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات نبوده بلکه مهمتر سیستمی است که همراه خود عرضه می کند.

در همین راستا به منظور سرعت ،کیفیت و ثبت عملیات نگهداری و تعمیرات از نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استفاده می شود. باید اطمینان حاصل کرد که همه یک درک واحد از فرایند نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر دارند و در صورت وجود هر نوع خلاء دانشی و اطلاعاتی به آن رسیدگی کرده تا اهداف نت بهره ور فراگیر قابلدستیابی شوند. بدیهی است برای دستیابی به اهداف ذکر شده نیاز به استقرار یک سیستم مکانیزه و جامع فروش فروشگاهی در فروشگاه میباشد که اولا کلیة اطلاعات فروش را بتوان به سرعت و سهولت در آن ثبت و نگهداری کرد و ثانیا بتوان با توجه به اطلاعات ثبت شده تصویر روشنی از وضعیت فروشگاه را بدست آورد. نرم افزار نگهداری و تعمیرات قادر است علاوه بر ارائه یک برنامه پیشگیرانه منسجم امکان تجزیه و تحلیل ها رافراهم و مدیریت را در اتخاذ راهبرد ها و سیاست گذاری ها پشتیبانی نماید. فقدان دانش درباره تجهیزات میتواند برنامه نت بهره ور فراگیر را کاملا از مسیر خود منحرف کند. حفظ ایمنی محیط کاری به این معنی است که کارکنان وظایف خود را در یک مکان ایمن بدون وجود خطراتی برای سلامتی خود انجام دهند.

هر دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در آغاز روی ایجاد پایه و اساسی از نظام ۵S و توسعه یک برنامه نگهداری و تعمیرات مستقل یا خودگردان (autonomous maintenance) متمرکز خواهد بود. نظام ۵S: هر S برای چه کاری مناسب است؟ زیرا تمامی دستگاه های الکترونیک ممکن است پس از مدتی در معرض آسیب های مختلف قرار گرفته و نیازمند تعمیر شوند. این گزارش دقیقاً همین اطلاعات را در اختیار شما قرار میدهد. با تکمیل بانک اطلاعاتی ، نرم افزار سما کلیه امکانات را در اختیار کاربران قرار می دهد . در نظر گرفتن تیمهای کوچک برای همکاری فعالانه با یکدیگر در جهت اجرای بهبودهای منظم و تدریجی در فرایندهای مربوط به عملیات نگهداشت تجهیزات، کلید موفقیت نت بهره ور فراگیر است. به عبارت دیگر، از آنجا که زمان مشخصی برای انجام اقدامات نگهداشت بر روی تجهیزات وجود دارد، شما میتوانید نگهداری و تعمیرات را برای زمانهایی برنامهریزی کنید که تجهیزات بیکار هستند یا با ظرفیت کم اقدام به تولید میکنند. برای بررسی یک مطالعه بر روی بازگشت سرمایه و مزایای این نرم افزارها میتوانید به اینجا سری بزنید.

گذشته از مزایای آشکاری که وجود دارد، هنگامی که پرسنل هر روز در یک محیط ایمن به سر کار میآیند، نگرش آنها به کار معمولا بهتر است، چون آنها دیگر نگران این جنبهٔ مهم از کار خود نیستند. شناسایی و مستندسازی نقاط بازرسی، از جمله بخشهایی که در حال فرسایش هستند. حال بین این نرم افزارها کدام یک را میخواهید انتخاب کنید؟ همچنین می توان میانگین زمان تعمیر را در دوره های انتخابی مشاهده و مقایسه کرد که روشی عالی برای سنجش عملکردهای گذشته و حال است. استفاده از این رویکرد کنشگرا تا حد زیادی میزان زمان خاموشی برنامهریزی نشدهٔ تجهیز را با امکان برنامهریزی بیشتر تعمیرات در زمانهایی که ماشینآلات برای تولید برنامهریزی نشده اند، کاهش میدهد. نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده شامل بررسی معیارهایی مانند نرخ خرابی و تاریخچهٔ زمانهای خاموشی و سپس زمانبندی وظایف نگهداشت براساس نرخهای پیشبینیشده یا اندازهگیری شدهٔ خرابیها و دورههای زمان خاموشی تجهیزات است. این اقدام باعث میشود تا برنامهٔ نگهداشت به ندرت باعث توقف تولید شود. این اقدام نیپون دنسو به ایجاد یک معیار پذیرفتهشده بینالمللی برای چگونگی اجرای نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر انجامید. علاوه بر این، بهبود متمرکز ضمن افزایش ایمنی که حاصل تحلیل ریسک هر اقدام مستقل است؛ با کاهش نقایص محصول و فرایندها موجب افزایش بهره وری میشود.

دکمه بازگشت به بالا