پلان تیر ریزی سقف عرشه فولادی

در نرم افزار طراحی سقف عرشه فولادی، تیرهای ثانویه در سقف های مرکب و عرشه فولادی مانند سایر تیرها ترسیم می شوند. بنابراین برای تعریف کپچر باید خود کپچر را تعریف کرد. سقف یک طرفه که روی تیرها کشیده شده است نقش انتقال بار را خواهد داشت. بنابراین لازم است جهت سقف های یک طرفه عمود بر تیرهای جانبی در نظر گرفته شود. نکته مهم در مورد تیرهای عرشه فولادی این است که تیرهای اصلی در تیرهای فرعی عمودی در نظر گرفته می شوند.

جهت شلیک عرشه فولادی

طبق این نمودار، بار از سمتی به سمت دیگر ساختمان منتقل می شود. سپس تیر دوم بار را به مشعل اصلی منتقل می کند. در اجرای سازه های فولادی، درک این نکته مهم است که تغییر در روش های مختلف می تواند اجرای اسناد جلسه رئیس را با مشکل مواجه کند. این به این دلیل است که جهت هر فضا باید تغییر کند.

شاید شنیده باشید که قاب های چوبی بهترین نوع سقف هستند، اما دلیل علمی این گفته چیست؟ آیا این طرح تیراندازی همیشه بهترین است؟

خیلی خلاصه باید بگم نه! طرح بوت استرپ همیشه بهترین نیست.

سقف کامپوزیت و عرشه فولادی

در سقف مرکب و سقف فلزی در نرم افزار از آنجایی که خود تیرها کشیده می شوند پس بحث تیرهای سقف مستقیماً به این تیرها برمی گردد و سقف یک طرفه کشیده شده روی تیرها خواهد داشت. اثر حمل بار، به این معنی که باید در جهتی باشد که باید عمود بر خطوط زیر باشد که اجازه می دهد بار ابتدا از بالا به دبیرستان ساختمان ها منتقل شود و سپس از طریق به اولین قطعه منتقل شود. دبیرستان ها (همه) . در لحظه ای که جهت تیرها تغییر می کند، جهت سقف نیز باید تغییر کند)، اگر این اطلاعات را متوجه نشدید، حتما ویدیوی کوتاه بالا را تماشا کنید.

در عرشه سقف فولادی همچنین لازم به ذکر است که تغییر جهت تیرها نصب پانل های کنگره عرشه را با مشکل مواجه می کند. این به این دلیل است که با هر باز شدن باید جهت را تغییر داد.

دکمه بازگشت به بالا