علمی و پزشکی

پیوند کبد مینیاتوری انسان به موش‌ها

طبق این گزارش شفاف و تصور کنید ، افرادی که به پیوند کبد احتیاج دارند ، به جای اینکه منتظر دریافت یک کبد اهدا شده باشند ، از کبد جدیدی که از سلولهای پوستی خود رشد یافته است ، دارند. دانشمندان دانشگاه پیتسبورگ در ایالات متحده گامی بزرگ در جهت تجسم این ایده برداشته اند. آنها قادرند سلولهای كبدی كوچك رشد یافته از سلولهای پوست انسان را به موش تبدیل كنند.

پیوند عضو به نجات جان بیماران کمک می کند ، اما موانع باید برطرف شوند. یکی از این موانع عدم اهداکننده است و مانع دیگر این است که سیستم ایمنی گیرنده ممکن است در صورت یافتن یک عضو اهدایی از پذیرش بافت جدید خودداری کند.

می توان یک اندام جایگزین را که از سلولهای خود بیمار رشد می کند رشد کرد. این کار در صورت نیاز به پیوند عضو انجام می شود. سیستم ایمنی بدن این عضو را رد نمی کند زیرا سلولهای خاص خود را تشخیص می دهد.

محققان دانشگاه پیتسبورگ سلولهای کبدی را از سلولهای بنیادی انسان ایجاد کردند و سپس آنها را به موش پیوند دادند. سلولهای کبدی انسان در کبد ماوس کشت شدند که تمام سلولهای آن را از دست داد. بنابراین ، چارچوبی برای اتصال به سلولهای جدید و حفظ ساختار اساسی اندام باقی مانده است.

دانشمندان سپس كبد كوچك را به پنج موش پیوند دادند و به مدت چهار روز شرایط آنها را بررسی كردند. مطالعات نشان داده است که کبد جدید در همه موش ها عملکرد دارد.

دانشمندان دریافتند که این کبد اسیدهای صفراوی و اوره را ترشح می کند. آنها همچنین پروتئین های موجود در خون موش ها را شناسایی کرده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این آزمایش به طور روان اجرا نمی شود زیرا در جریان بافت همبندی هر 5 موش وجود دارد جریان خون. موش ها همچنین به گونه ای طراحی شده اند که در برابر رد پیوند عضو مقاوم هستند. در نتیجه ، این نتایج ممکن است در حیوانات دیگر امیدوار کننده نباشد.

“Alejandro Soto-Gutierrez ، نویسنده اصلی این پروژه گفت:” هدف بلند مدت ما تأمین ارگان هایی است که می توانند اندامهای اهدا شده را جایگزین کنند. “

این مطالعه در مجله Cell Reports منتشر شده است.

دکمه بازگشت به بالا