اصطلاحات راهنمایی و رانندگی به انگلیسی

  • اجتماعیاصطلاحات راهنمایی و رانندگی به انگلیسی

    اهمیت تابلو های راهنمایی و رانندگی

    تابلو ترافیکی بخش مهمی از حفظ ایمنی رانندگان و عابران پیاده در جاده ها هستند تابلوهای ترافیکی چیست؟  تابلوهای ترافیک یعنی تابلو های بازدارنده ( تابلو های انتظامی ) ، تابلوهای خطر و تابلوهای ترافیکی آگاهی بخش ( خبر دهنده ) ، بخشی از مفهوم و نقش تابلوهای ترافیک را بیان می کند. مزایای استفاده از تابلوهای راهنمایی و رانندگی هدف تابلو های راهنمایی و رانندگی ، نصب این تابلو ها در کنار جاده ها و معابر می باشد و بیان دستورالعمل های راهنمایی و رانندگی و دادن اطلاعاتی در خصوص عبور و مرور جاده ای می باشد . مزایای اصلی…

دکمه بازگشت به بالا