سیستم حضور و غیاب اداری

  • اقتصادیسیستم حضور و غیاب اداری

    بهترین روش حضور و غیاب کارکنان

    با توجه به اینکه 56 درصد از کسب و کارهای کوچک در حال برنامه ریزی برای هزینه های بیشتر برای پاداش کارکنان در سال جاری هستند، کنترل عملیات تجاری و هزینه های نیروی کار ضروری است. بدون استفاده از یک سیستم حضور و غیاب، شما نظارت لازم برای اطمینان از اینکه عملکرد درست کارکنان و سوابق آن نخواهید داشت. مدیریت حضور و غیاب یک عملکرد اساسی و حیاتی برای شرکتها و ادارات است، اما تشخیص اینکه از کجا شروع کنید یا بهترین گزینه را تعیین کنید می‌تواند بسیار سخت باشد. ما یک مرور مختصر از برخی گزینه ها و همچنین…

  • اجتماعیسیستم حضور و غیاب اداری

    کنترل ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل

    یکی از نکات بسیار مهم در مدیریت شرکتها، نظارت بر نحوه ورود و خروج پرسنل و مدیریت حضور و غیاب آنهاست. اینکه کارکنان چه ساعتی وارد شرکت شده و چه ساعتی خارج میشوند، مهم است. بسیار مهم است که بدانید کدامیک از کارگران دیر در محل کار حاضر می‌شوند و یا مقدار اضافه کاری آنها چقدر است. با یک سیستم حضور و غیاب هوشمند خوب به راحتی میتوانید تمامی موارد مرتبط با حضور و غیاب کارکنان (ساعت ورود/خروج، کسر کار، غیبت، مرخصی، مأموریت، اضافه کار، جمع کارکرد و …) را محاسبه کرده و حقوق و دستمزد پرسنل را به صورت…

دکمه بازگشت به بالا