مهاجرت

  • عمومیمهاجرت

    بهترین موسسات مهاجرت به کانادا در ایران

      در حالی که جامعه ایرانی در کانادا با رشد قابل توجهی روبرو بوده است، با افزایش مهاجرت بیش از 11,100 ایرانی در سال 2022 به عنوان مقیمین دائم، نقش موسسات مهاجرتی در این پیشرفت نمی‌توان نادیده گرفته شود. این موسسات با فراهم آوردن مشاوره‌های تخصصی و راهنمایی‌های دقیق، به ایرانیان کمک کرده‌اند تا با موفقیت چالش‌های پیچیده فرآیند مهاجرت را پشت سر بگذارند و در کانادا زندگی جدیدی را آغاز کنند. این موفقیت‌ها، که توسط سرشماری سال 2016 با ثبت بیش از 150,000 ایرانی مقیم در کانادا تایید می‌شود، شاهدی بر اهمیت و تاثیرگذاری این موسسات در جامعه مهاجر…

دکمه بازگشت به بالا