اقتصادی

جزئیات افزایش مالیات‌ها در سال آینده/ مالیات بر درآمد دارای بیشترین افزایش

بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که درآمد مورد انتظار از انواع مالیات ها افزایش یافته و مالیات بر درآمد در مقایسه با سایر مالیات ها افزایش یافته است.

به گزارش مخبران ، دولت 317 هزار میلیارد تومان درآمد در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی كرده است كه 247 میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.

این درآمد شامل مالیات شرکت ها ، مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت ، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است.

در این راستا ، میزان کل مالیات شرکتها 58 هزار میلیارد تومان ، مالیات بر درآمد 48 هزار میلیارد تومان ، مالیات بر ثروت 23 هزار میلیارد تومان ، مالیات بر واردات 22 هزار میلیارد تومان و مالیات کالاها و خدمات 94 هزار میلیارد است.

درآمد مالیاتی پیش بینی شده 1400 در مقایسه با رقم مصوب امسال 52 هزار میلیارد تومانی افزایش یافته است.

براساس این گزارش ، امسال نرخ مالیات شرکت 44000 میلیارد تومان ، مالیات بر درآمد 32 هزار میلیارد تومان ، مالیات بر ثروت 6900 میلیارد تومان ، مالیات بر واردات 20 هزار میلیارد تومان و مالیات کالا و خدمات 93 هزار میلیارد تومان است. بود.

با این تعاریف ، هر یک از اشخاص حقوقی ، درآمد ، ثروت ، واردات و مالیات کالاها و خدمات به ترتیب 14 هزار میلیارد تومان ، 16 هزار میلیارد دامنه ، 15 هزار و 900 میلیارد دامنه ، 2000 میلیارد دامنه و 1000 میلیارد دامنه افزایش یافته است. این بیشترین افزایش در مالیات بر درآمد است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا