بین الملل

معرفی رؤسای برتر دانشگاه‌های کشور مطابق با الگوی ارزیابی عملکرد

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم مطرح شد؛

رئیس مرکز پایش، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طراحی این مدل بر اساس شایستگی‌های مورد انتظار روسای دانشگاه‌ها و اولویت‌های دولت و وزارت علوم خبر داد.

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، روح الله رجینی، رئیس مرکز پایش، ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تحقیقات و فناوری از این طراحی خبر داد. مدل ارزیابی عملکرد رئیس دانشگاه و اعلام کرد: در جلسه آتی بهترین روسای چند دانشگاه بر اساس این مدل انتخاب و معرفی خواهند شد.

وی هدف اصلی ارزیابی عملکرد روسای دانشگاه ها را این است که رئیس جمهور از اولویت های راهبردی وزارت اتاف پیروی کند و این اولویت ها را تسهیل کند، مستندسازی تجربه و مدیریت دانش، ارج نهادن به مدیریت موفق و الگوسازی و اطلاع رسانی ارزیابی. وی با بیان اینکه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت روسای دانشگاه ها از اولویت های اصلی آتاف است، گفت: این مرکز در نشست آتی تعدادی از روسای برتر دانشگاه ها را با شاخص هایی مورد ارزیابی، انتخاب و معرفی خواهد کرد.

به گفته رئیس مرکز پایش، ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، الگوی ارزیابی عملکرد روسای دانشگاه ها با روش های مهمی از جمله ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی و ایجاد فرصت های برابر برای همه روسای دانشگاه ها در نظر گرفته شده است. با اولویت ها و برنامه های وزارت علوم.

راجینی با اعلام اینکه یکی از ارکان این ارزیابی توجه به مهم ترین اقدام خاص انتقالی در دوره ریاست جمهوری است. ارزش‌ها شامل شاخص‌هایی مانند تحول، مدیریت منابع، تقویت سلامت اداری و سازمانی، توجه به ارتقای فرهنگ خدمات و پاسخگویی با رویکرد مردمی، تولید ثروت، قدرت و دیپلماسی علمی، ارتقای بهره‌وری و شبکه‌سازی و ارتباطات مدیریتی است. و اولویت های وزارت عطاف که عملکرد موثر در ارزیابی است.

در پایان رؤسای مرکز نظارت، ارزشیابی و تضمین کیفیت از روسای دانشگاه ها خواستند تا در انجام این طرح همکاری و مستندات لازم را جهت بررسی و بازنگری در اختیار مرکز قرار دهند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا