استان ها

جهاد دانشگاهی با اقتضائات زمان خود را روزآمد می‌کند

مخبران / زاوی خراسان معاون هماهنگ کننده و امور مجمع جهاد دانشگاه گفت: خدمات جهاد دانشگاه در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی است و این سازمان همیشه به دنبال به روزرسانی خدمات خود با نیازهای روز است.

دکتر مهدی باصولی ، رئیس کمیسیون اسلامی بهداشت در بخش بهداشت خراسان زاوی در سالن شورای این سازمان ، گفت: در حال حاضر ، این خدمات به روشی کاملاً ویژه ارائه می شوند. در طول سال گذشته ، آژانس 19 آزمایش از 100،000 Covid انجام داده است که 30،000 مورد رایگان است.

وی به حمایت های رهبر معظم جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: “در این راستا بودجه هایی را تحت عنوان پروژه های فنی به جهاد دانشگاهی اختصاص داده اند.

به گفته معاون هماهنگ کننده و امور مجمع جهاد دانشگاهی ، سه طرح فنی پانسمان زخم ، مکمل های ورزشی و کاتالیزورهای فلزی با جهاد در دانشگاه رجوی خراسان وجود دارد.

از دکتر جهاد خواسته شد تا یادداشت بودجه 4 پروژه های فنی جهاد دانشگاهی را حذف کند. باصولی اظهار داشت: البته بخشی از این بودجه در بودجه جهاددانشگاهی لحاظ شد.

وی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی آماده اتصال سرمایه گذاران به مسیر بازاریابی دانش است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا